BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2014, 10 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2014, 10 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
НУМИЗМАТИКА
Петър МИНКОВ. Към интерпретацията на един тип „домонетни форми“ от Североизточна България
1
Боряна РУСЕВА. За сребърната лизимаховка на Енос, намерена в Пистирос
13
Emanuel PETAC, Aurel VULCU. The Scythian kings Ailios and Charaspes and Tomis mint
25
Светослав ЙОРДАНОВ. Хронология на филипополското монетосечене в периода 88–193 г.
31
Мирослава ДОТКОВА. Редки монети на Филипопол
43
Дочка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА. Монета на Септимий Север от Галатия, открита в Сердика
51
Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ. Колективни находки, намерени в Южна България, съдържащи бронзови монети на градски управи (I-III в.) (част I)
57
Върбин ВЪРБАНОВ. Находка от денари и антониниани от с. Ножарево, Силистренско
91
Бистра БОЖКОВА. Римски монети от археологическото проучване на кастела Dimum
113
Людмила ДОНЧЕВА-ПЕТКОВА. Арабски дирхем от биритуалния некропол при с. Топола, Добричка област
121
Живко АЛАДЖОВ. Нумизматични данни за етническите промени в Тракия и Хемимонт през XI–XII в.
131
Женя ЖЕКОВА. Нумизматични данни за средновековния облик на шуменското село Черенча
139
Владимир ПЕНЧЕВ. Част от колективна находка с медни (билонови) скифати от първата половина на XIII век, намерена в района на село Градница, Севлиевско
167
Владимир ПЕНЧЕВ. Две английски сребърни пенита от ХIII век, намерени в България
179
Константин ДОЧЕВ. Колективна находка от български и византийски корубести медни монети (60-те г. на ХIII в.) от района на р. Росица, община Павликени, област Велико Търново
183
Невян МИТЕВ. Монетите на Владислав Варненчик (1434–1444) от Североизточна България
201
Невян МИТЕВ. Монети и монетна циркулация на Овечката крепост под османска власт (1388 – средата на XVII в.)
209
Бисера ТОМОВА. Наниз от западноевропейски монети и кръстче (XVIII–XIX в.)
217
СФРАГИСТИКА
Иван ЙОРДАНОВ. Печатите на тема Другувития (IX-XI в.)
223
Владимир ПЕНЧЕВ. Нов византийски моливдовул от ХI век, вторично употребяван като амулет, намерен при археологическите разкопки в Силистра
241
Йото ВАЛЕРИЕВ. Нови оловни печати на император Алексий I Комнин (1081–1118) от Североизточна България
245
ЕПИГРАФИКА
Методи МАНОВ. Надписи с името на тракийския владетел Мостис
251
Красимира КАРАДИМИТРОВА. Иконография и име – наблюдения върху паметници на култа с изображения на Арес/Марс от Мизия и Тракия
255
Павел ГЕОРГИЕВ. TZYKOS и TZOKOS – унобългарски прозвища на Крум и Омуртаг
273
Александр АВДЕЕВ. Надгробие как агиографический факт: чудеса у могилы Максима Грека
307
Катерина ВЕНЕДИКОВА. За Махмуд Паша – строителя на Голямата джамия в София
315
VARIA
Боряна РУСЕВА. In memoriam проф. Жорж Льо Ридер (1928–2014)
341
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн