BG / EN
Начало » Издания » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика » Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2015, 11 ]
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика [ Брой: 2015, 11 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
НУМИЗМАТИКА
Боряна РУСЕВА. Сребърен тетартеморий на Севт II (ок. 405 – ок. 387) от разкопките на „емпорион Пистирос“
1
Радослав ГУЩЕРАКЛИЕВ. Колективни находки, намерени в Южна България, съдържащи бронзови монети на градски управи (I – III в.) (част 2)
9
Бистра БОЖКОВА, Венцислав ДИНЧЕВ. Колективна монетна находка (края на II – първата половина на III в.) от с. Преславец, община Харманли
39
Мирослава ДОТКОВА. Находка от денари и антониниани от с. Пролеша, Софийско
57
Владимир ПЕНЧЕВ. Медна скифата на сръбския крал Стефан Радослав(1228 – 1233 г.), намерена при археологически разкопки в град Поморие през 2009 г.
69
Константин ДОЧЕВ. Нов вариант вторично доработена перпера на византийския император Михаил VIII Палеолог (1259 – 1282)
73
Константин ДОЧЕВ. Имитация на златните перпери на Андроник II с Андроник III Палеолог (1325 – 1328)
83
Невян МИТЕВ. Две редки български средновековни монети от частна колекция
91
Рашко РАМАДАНСКИ. Находка на българска средновековна монета в Англия
95
Марияна ИБРИШИМОВА-ПЕТРОВА, Красимир Т. КРЪСТЕВ. Монети на република Венеция (XV – XVIII в.) от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък
101
Мирослав КЛАСНАКОВ, Илиян ПЕЕВ. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско
119
Владимир ПЕНЧЕВ. Част от колективна находка със сребърни турски монети от средата на XVIII век, от фонда на НИМ–София
125
СФРАГИСТИКА
Дочка ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА. Ранновизантийски печат от Несебър
129
Женя ЖЕКОВА. Непубликувани средновековни български печати от колекцията на РИМ–Шумен
133
Димитър ДИМИТРОВ. Нови византийски печати от фонда на АМ „Велики Преслав“
145
Стела ДОНЧЕВА. Анонимна сфрагидия на български владетел (Х в.) от Преслав
149
Валери ГРИГОРОВ, Женя ЖЕКОВА. Печат на Теоктист, патриций и логотет на дрома, открит в Плиска
155
Николай КЪНЕВ. Новооткрит оловен печат от района на Сливен
163
ЕПИГРАФИКА
Методи МАНОВ. Декрет на Аполония с ново датиране
167
Красимира КАРАДИМИТРОВА. Bonus eventus от Рациария
175
Живко АЛАДЖОВ. Кръстовиден монограм върху ранновизантийска апликация
179
Павел ГЕОРГИЕВ. Името на Самуил в надпис от 992/993 г.
183
Катерина ВЕНЕДИКОВА. Надпис върху елипсовидна бронзова плочка от Перперикон
203
VARIA
Боряна РУСЕВА. Раждането на монетата. Преразказ на „La naissance de la monnaie" с автор Georges Le Rider (продължение от Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 9, 2013)
217
Илиян ПЕТРАКИЕВ. Капаче от териак от хълма Царевец
251
Мирослава ДОТКОВА. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2011-2014
259
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн