BG / EN
За Дисертации

Том 7
Сирма Александрова. Типология и хронология на керамиката изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I – VI в.) на територията на България. (Дисертации, том 7), София, НАИМ-БАН, 2013.
ISBN 978-954-9472-18-9. 443 стр., 41 фиг., 136 табла

Том 6
Алета Гуадели. Костни артефакти от палеолита в България. (Дисертации, том 6), София, НАИМ-БАН, 2011.
ISBN 978-954-9472-13-4, 288 стр., 101 обр.

Том 5
Деян Рабовянов. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX - началото на XI век). (Дисертации, том 5), София, НАИМ-БАН, 2011.
ISBN 978-954-9472-12-7, 308 стр., 160 обр.

Том 4

Андрей Аладжов. Византийският град и българите VII-IX век (по археологически данни). (Дисертации, том 4), София, НАИМ-БАН, 2010.
ISBN 987-954-9388-29-9, 212 стр., 59 обр.

Том 3
Надежда Кирова. Медицината в провинциите Долна Мизия и Тракия (I-края на III в.). (Дисертации, том 3), София, НАИМ-БАН, 2010.
ISBN 978-954-92117-6-4, 312 стр.

Том 2
Здравко Димитров. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (I-III в. сл. Хр.). (Дисертации, том 2), София, НАИМ-БАН, 2007.
ISBN 978-954-91587-9-3, 707 стр., 684 обр.

Том 1
Валери Григоров. Метални накити от средновековна България (VII-XI в.). (Дисертации, том 1), София, НАИМ-БАН, 2007.
ISBN 978-954-91587-6-2, 255 стр., 136 обр.

 

Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн