BG / EN
Начало » Издания » Дисертации » Дисертации [ Брой: 2007, 2 ]
Дисертации [ Брой: 2007, 2 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Здравко Димитров. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (I-III в. сл. Хр.). (Дисертации, том 2), София : НАИМ-БАН, 2007. ISBN 978-954-91587-9-3, 707 стр., 68
УВОД
13
История на проучванията и публикации по темата до настоящия момент
15
Глава първа. БАЗИ И ПОСТАМЕНТИ
Съставни елементи на базите. Проучвания върху произхода и развитието им
21
Базови детайли и постаменти от Долна Мизия
25
Бази
25
Атическо-йонийски бази
25
Редуцирани бази
38
Тоскански бази
40
Постаменти от Долна Мизия
42
Неорнаментирани постаменти, изпълнени монолитно с атическо-йонийски бази
42
Орнаментирани постаменти, без бази свързани с тях
44
Аналогии на базовите и постаментните детайли от провинция Долна Мизия
46
Глава втора. ВЕРТИКАЛНИ ПОДПОРИ В ОРДЕРИТЕ. КОЛОНИ, СТЪЛБОВЕ, ПИЛАСТРИ, АНТИ
Съставни части на вертикалните подпори. Проучвания върху произхода и развитието им
53
Вертикални подпори от Долна Мизия
54
Подпори с гладко неорнаментирано тяло
55
Подпори с гладко неорнаментирано тяло
63
Подпори с канелирано тяло
64
Подпори с пищна растителна орнаментация в правоъгълни полета
69
Подпори оформени като скулптурни фигури – стълбове-кариатиди
75
Аналогии на вертикалните подпори от провинция Долна Мизия
77
Глава трета. КАПИТЕЛИ
Дорийски капители
90
Произход и развитие на дорийския капител. Типология. Основни елементи. Принципи на обработване
90
Изследвания върху дорийския капител в България
93
Дорийски капители от Долна Мизия (I—III век сл. Хр.)
94
Римо-дорийски капители от тип I – т.нар. "класически" вариант
94
Римо-дорийски капители тип II — т.нар. "палмови" или капители с издължена и канелирана шийка
96
Римо-дорийски капители тип III – т.нар. "съставни"
101
Йонийски капители
107
Йонийски капители от Долна Мизия (I—III век сл. Хр.)
111
Йонийските капители според декорацията на фасадната страна
111
Ионийски капители с увиснал каналис
111
Ионийски капители с изправен каналис
111
Йонийските капители според декорацията на възглавницата
113
Ионийски капители, украсени с гладки листа върху възглавницата
113
Ионийски капители, украсени с акантови листа върху възглавницата
122
Ионийски капители, украсени с дъбови листа върху възглавницата
126
Ионийски капители, украсени с палметни листа върху възглавницата
126
Ионийски капители, украсени с лозови филизи върху възглавницата
127
Ионийски капители, украсени с лотосови цветове върху възглавницата
127
Ионийски капители, украсени със смесени растителни мотиви върху възглавницата
129
Преки аналогии на растителните типове от украсата на йонийските капители в Долна Мизия
133
Коринтски капители
140
Произход и развитие на коринтския капител. Проучвания. Основни елементи. Типологии. Принципи на обработване
140
Коринтски капители от Долна Мизия (I—III век сл. Хр.)
145
Коринтски капители с пълен апарат
145
Коринтски капители с непълен апарат
154
Коринтски капители с непълен апарат, които запазват два акантови реда
154
Коринтски капители с четирилистна декорация
158
Коринтски пиластрови капители
163
Стандартни пиластрови капители
163
Облицовъчни пиластрови капители
164
Коринтски антови капители
166
Коринтски стълбови капители
167
Акантово-канелирани капители
167
Капители с гладки листа
170
Аналогии на коринтските капители от Долна Мизия
171
Композитни капители
180
Тоскански капители
181
Глава четвърта. ФРИЗОВЕ, АРХИТРАВИ И ФРИЗ-АРХИТРАВИ
Фриз-архитрави според украсата на фризовото поле
184
Фризови полета с гирляндна украса
184
Фризови полета с гирлянди и бичи глави
184
Фризови полета с гирлянди и голи еросни фигури
214
Фризови полета с растителна украса
219
Фризови полета без орнаментация
230
Фриз-архитрави и архитрави, разчленени чрез регули, йонийска кима, лесбийска кима и астрагал
233
Фриз-архитрави според украсата на софитното поле
236
Глава пета. ПОКРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ. КОРНИЗИ, ТИМПАНИ, МОНОЛИТНИ ФРОНТОННИ ДЕТАЙЛИ, ТАВАНСКИ ПЛОЧИ И АКРОТЕРИИ
Поява и развитие на детайлите в покривната конструкция на античните сгради
240
Поява и развитие на корнизите. Типове детайли
240
Архитектурни паметници от покривни конструкции в Долна Мизия
244
Корнизни блокове
244
Йонийски корнизи
244
Коринтски корнизи
252
Тимпани
255
Монолитни фронтонни детайли
257
Тавански плочи
260
Акротерии
263
Глава шеста. АРХИТЕКТУРНИ ДЕТАЙЛИ СЪС СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ПАРАПЕТНИ ПЛОЧИ, СЕДАЛИЩА В ЗРЕЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ, СТРАНИЦИ НА ВРАТИ
Парапетни плочи
269
Парапетни плочи според оформлението на рамката
269
Парапетни плочи според изображението в медальона
270
Седалки в сгради със зрелишни функции
272
Страници на врати
273
Основни характеристики за специфичните детайли
274
Глава седма. ХРОНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРНАТА ДЕКОРАЦИЯ В ДОЛНА МИЗИЯ. ВРЪЗКИТЕ С ДРУГИ ПРОВИНЦИИ, ВЛИЯНИЯ И ШКОЛИ
Хронологични белези в долномизийската архитектура
277
Йонийска кима
280
Лесбийска кима
281
Астрагал
282
Замяната на астрагала с шнур (т.нар. кордон)
282
Гладки, неорнаментирани ивици (регули)
282
Взаимни влияния и връзки с други провинции
283
Дейността на каменоделските школи на територията на Долна Мизия
292
Разграничаване на архитектурната декорация върху детайли от обществени и частни сгради
295
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
298
ARCHITECTURAL DECORATION IN PROVINCE LOWER MOESIA (I—III CENTURY) (Summary)
306
БИБЛИОГРАФИЯ
329
КАТАЛОГ
ИЛЮСТРАЦИИ
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн