BG / EN
Начало » Издания » Дисертации » Дисертации [ Брой: 2010, 3 ]
Дисертации [ Брой: 2010, 3 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Надежда Кирова. Медицината в провинциите Долна Мизия и Тракия (I-края на III в.). (Дисертации, том 3), София : НАИМ-БАН, 2010. ISBN 978-954-92117-6-4, 312 стр.
Въведение
9
Част I.
I. Изследвания върху античната медицина и медицинските инструменти
11
II. В зората на медицината
14
Медицинските автори
14
Къде се корени произходът на римската медицина?
16
Достижения на медицината през римската епоха
16
Медицински находки от предримската епоха
17
Тракийски лечебни практики
17
Тракийски гробни комплекси с медицински инструменти от римската епоха
20
III. Медицински и фармацевтични инструменти от провинциите Долна Мизия и Тракия
23
А. Основни инструменти
25
А1 Скалпел
25
А2 Ланцет
32
A3 Щипци
33
А4 Пинсети
33
А5 Кука
37
А6 Игла
38
А7 Ножица
39
А8 Вендуза
40
А9 Каутерий
41
Б. Специализирани инструменти
42
Б1 Урологични инструменти
42
Б1.1 Инструменти за литотомия
42
Б1.2 Анален спекулум
45
Б1.3 Катетър
45
Б2 Гинекологични инструменти
46
Б2.1 Вагинален спекулум
46
Б2.2 Гинекологична кука
47
Б2.3 Кука за унищожаването на плода в утробата
49
Б3 Инструменти за костна хирургия
49
Б3.1 Трепанатор
49
Б3.2 Длето
50
Б3.3 Клещи за костна хирургия
51
Б4.1 Очна игла
53
Б4 Инструменти за очна хирургия
53
Б4.2 Скалпел за очна хирургия
55
В. Помощни инструменти
56
В1 Сонда
56
В1.1 Сонда-шпатула
56
В1.2 Сонда-лъжичка
57
В1.3 Ушна сонда
58
В1.4 Двойна сонда
58
В2 Шпатула
59
В3 Лъжица
59
В3.1 Кохлеар
59
В3.2 Лигула
59
В4 Игла за превръзки
60
В5 Плоча за разтриване на лекарства
60
В7 Стригила
61
В6 Везна и тежести
61
В8 Стилус
62
Г. Кутии и съдове за съхранение на медикаменти и инструменти
62
Г1 Кутии
63
Г1.1 Тубус
63
Г1.2 Правоъгълна кутия
65
Г1.3 Пиксида
68
Г2 Съдове за съхранение на медикаменти
69
Г3 Хавани и чукала
70
Д. Козметични пособия
71
Материал, изработка и украса на медицинските инструменти
73
IV. Епиграфика и медицина
80
V. Медицинската практика през римската епоха
87
Общественото положение на античния лекар
87
Специализацията в античната медицина
92
Военната медицина
95
Възникване на организирано медицинско обслужване
95
Военните лекари
95
Обща схема на военните болници
97
Военните болници
97
Военната болница в Нове
98
Ветеринарната медицина
106
Локализация на лечебни центрове
108
Палеоантропологични данни за демографските процеси в българските земи през I - III в.
111
VI. Антропология и медицина
111
Фрактури и заболявания
114
Епидемии
115
Трепанации
116
VII. Нумизматика, изкуство и медицина
119
VIII. Религия, магия и медицина
135
Асклепиони
135
Култът към Асклепий и други здравеносни божества
139
Епитети на здравеносните богове
147
Символи на здравеносните богове
148
Теофорни имена
149
Магия и магически предмети
150
IX. Хигиена, здравеопазване и медицина
153
Климатични условия и хигиена
153
Термите като място за лечение
153
Минерални извори и бани
156
Лекарства и търговията с тях
159
Заключение
164
Medicine in the provinces of Lower Moesia and Thrace from 1st c. AD to the end of 3rd c. AD (summary)
167
Цитирана литература
173
Речник на термините, използвани в глава III
189
Индекси
193
Част II
Каталог (на инструментите и пособията, използвани в Глава III)
203
Приложения
217
Приложение 1 - Каталог на гробните находки и затворените комплекси с медицински инструменти от провинции Долна Мизия и Тракия (с таблица на
219
Приложение 2
225
2А. Находки на скалпели със сребърна инкрустация от римската епоха (към карта 2)
225
2Б. Находки на инструменти за литотомия от римската епоха (към карта 3)
229
2В. Находки на анални спекула от римската епоха (към карта 4)
231
2Г. Находки на катетри от римската епоха (към карта 5)
231
2Д. Находки на вагинални спекула от римската епоха (към карта 6)
232
2Е. Находки на трепанатори от римската епоха (към карта 7)
233
2Ж. Находки на очни игли от римската епоха (към карта 8)
233
23. Находки на правоъгълни бронзови кутии от римската епоха (към карта 9)
236
Приложение 3 - Комплекси, съдържащи специализирани медицинскиинструменти от римската епоха
240
Приложение 4 - Изображения, свързани с медицината, върху монети и медальони от провинциите Долна Мизия и Тракия в периода II - III в.
242
Табла
257
Карти
283
Списък на таблиците, таблата, фотоизображенията и картите, използвани в книгата
309
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн