BG / EN
Начало » Издания » Дисертации » Дисертации [ Брой: 2010, 4 ]
Дисертации [ Брой: 2010, 4 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Андрей Аладжов. Византийският град и българите VII-IX век (по археологически данни). (Дисертации, том 4), София: НАИМ-БАН, 2010. ISBN 987-954-9388-29-9, 212 стр.,
УВОД
7
ГЛАВА ПЪРВА
Византийският град в диоцезите Тракия и Дакия от края на VI век до 681 г. Паметници, състояние на проучванията. Континуитет и хиатус между късн
11
ГЛАВА ВТОРА
Културни контакти на прабългарите в Северното Черноморие и Кавказ
85
ГЛАВА ТРЕТА
Градовете на Балканския полуостров под българска власт
III. 1. Столицата, аулите и завладените на юг от Балкана градове
107
III. 2. Произход на ранносредновековното монументално строителство в България
132
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Формиране на ранносредновековната градска култура в България
IV. 1. Сходства и разлики между градовете на България и Византия. Характерни белези
148
IV. 2. Проблемът за града – проучвания и теории
151
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
159
SUMMARY
162
ЛИТЕРАТУРА
181
СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ
208
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн