BG / EN
Начало » Издания » Дисертации » Дисертации [ Брой: 2013, 7 ]
Дисертации [ Брой: 2013, 7 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Сирма Александрова. Типология и хронология на керамиката изработена на ръка от римския и ранновизантийския период (I – VI в.) на територията на България. (Дисертации, том 7), София, НАИМ-БАН. 2013 г. ISBN 978-954-9472-18-9. 443 стр., 41 фиг., 136 табла
Увод
7
Историографски преглед
10
Характеристика на обектите
35
Типология и хронология
62
Заключение
72
Библиография
79
Каталог
83
Фигури
289
Списък на фигурите
291
Рисунки
307
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн