BG / EN
Начало » Издания » Дисертации » Дисертации [ Брой: 2014, 9 ]
Дисертации [ Брой: 2014, 9 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Камен Бояджиев. Въоръжение през халколита в българските земи. (Дисертации, том 9), София, НАИМ-БАН. 2014 г. ISBN 978-954-9472-30-1. 231 стр., 44 обр., 6 карти
Увод
7
Глава I. Въведение в проблематиката
11
Глава II. История на проучванията
15
Глава III. Оръжия за близък бой

III.1. Боздугани

III.2. Брадви-чукове
     III.2.1. Каменни брадви-чукове
     III.2.2. Медни брадви-чукове
     III.2.3. Рогови брадви-чукове

III.3. Двойни брадви
     III.3.1. Каменни двойни брадви
     III.3.2. Медни двойни брадви
     III.3.3. Рогови двойни брадви

III.4. Функция на брадвите с дупка

III.5. Двойни чукове

III.6. Развитие на оръжията за близък бой през халколита
19
Глава IV. Оръжия за далечен бой

IV.1. Прашки
     IV.1.1. Глинени тежести за прашка
     IV.1.2. Каменни тежести за прашка

IV.2. Лъкове и стрели
     IV.2.1. Лъкове
     IV.2.2. Костени върхове за стрели
     IV.2.3. Медни върхове за стрели
     IV.2.4. Кремъчни върхове за стрели

IV.3. Копия
     IV.3.1. Кремъчни върхове за копия
     IV.3.2. Медни върхове за копия
     IV.3.3. Костени върхове за копия

IV.4. Разпространение и функция на върховете за стрели и копия
84
Глава V. Развитие и разпространение на въоръжението и данни за въоръжени конфликти през халколита
133
Заключение
145
Библиография
147
Образи
181
Карти
227
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн