BG / EN
Начало » Издания » Плиска-Преслав » Редакционна колегия
Редакционна колегия

Доц. д-р Павел Георгиев (главен редактор)
Проф. дин Иван Йорданов
Доц. д-р Стойчо Бонев
Гл. ас. д-р Янко Димитров
Маг. Станислав Иванов (секретар и технически сътрудник)
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн