BG / EN
Начало » Издания » Плиска-Преслав » Плиска-Преслав [ Брой: 2016, 12 ]
Плиска-Преслав [ Брой: 2016, 12 ]

Пълен текст
Резюме
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
ЧАСТ ПЪРВА: ПЕЧАТИТЕ НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Глава I : Печати на владетелите от Велика България
15
Глава II: Печати на българските владетели до Покръстването
25
Глава III: Печати на българските владетели след Покръстването
43
Глава IV: Печати на престолонаследници и багатури
133
Глава V. Печати на различни титуляри в средновековна България (ІХ–Х в.)
145
Глава VІ: Печати на българската църква (864–971)
153
Глава VІI: Печати с руноподобни знаци от България (втора половина на ІХ в.)
183
ЧАСТ ВТОРА: ПЕЧАТИТЕ НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО
Глава I. Печати на българските владетели
191
Глава II. Печати на българската църква
233
Глава III. Матрици-печати от Второто българско царство
239
Глава IV. Пръстен-печати на български сановници
249
Addenda et corrigenda
Индекс на имената, титлите и длъжностите, изписани върху българските печати
Библиография
Съкращения
Илюстрации
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн