BG / EN
Начало » Експонат на месеца
Експонат на месеца

01/2022

Вис. 11,2 см; диам. 9 см; тегло 449 г. Сребро с позлата. Първа половина на ІV в. пр.Хр. Снимка: архив НАИМ-БАН През 2022 г. отбелязваме 130 години от създаването на Националния археологически музей. Сред експонатите, част от първата експозиция на Музея, са находките...
12/2021

Иконата е създадена в края на ХІV в. Размери 92,5 х 61 см.  От едната страна на иконата е представена Св. Богородица, в позата й от сцената Разпятие Христово. Св. Йоан Богослов е изобразен срещу нея в старческа възраст – автор на евангелието и на Апокалипсиса...
11/2021

Пластина с форма на сандал  Сребро с позлата  Некропол при Требенище, Охрид  Гроб № VII  Края на VI в. пр.Хр.  Проучванията на некропола при Требенище, Охридско, започват със случайна находка при ремонт на...
10/2021

Селищна могила Провадия-Солницата Късен неолит, 5400 – 5200 г. пр.Хр., култура Караново III-IV НАИМ-БАН Колективната находка от сърпове е открита по време на проучванията на двуетажна къснонеолитна постройка в праисторическия солодобивен център...
09/2021

Теракотата представлява фигура на конче с каручка с четири колела и седнала човешка фигура. За направата й е използван калъп, след което на ръка са добавени детайли. Изработена е от фино пречистена глина, равномерно изпечена с цвят охра. Произхожда от района на гр. Сухиндол,...
08/2021

През месец август 2021 г. Национален археологически музей представя на вниманието на своите посетители глинена антропоморфна фигурка от времето на V хил. пр.Хр. Фигурката е открита в местността Татар кьой край днешното с. Гълъбец, община Поморие, Югоизточна България. ...
07/2021

Иконата св. Богородица Одигитрия (наричана в надписа Елеуса по името на манастира, където първоначално е била) е бележит художествено-исторически паметник на българското средновековие.   Допоясното изображение на Богородица с Христос от типа на...
06/2021

Николаевското съкровище е открито през лятото на 1909 г. в м. Равнището, източно от с. Николаево, Плевенско. То е съставено от накити и предмети, изработени от злато и сребро, както и голямо количество сребърни монети (Филов 1910, 224; Филов 1911, 276; Филов 1915, 3)....
05/2021

Епитафия Велики Преслав, м. Селище, до северните основи на манастирска църква Средата – трета четвърт на Х в. Варовик, 1,02 х 0,55 х 0,10 м През 1952 г. в източния край на м. Селище, С. Станчев (Ваклинов) и В. Иванова-Мавродинова откриват надгробен надпис на...
04/2021

Този месец НАИМ при БАН представя рядък за българските земи керамичен съд, чието предназначение се свързва с удобното пренасяне на масла и благовония. Сред съдовете от древногръцката традиция, които имат отношение към тоалета, арибалите с техните малки размери и сферична форма...
© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн