BG / EN
Начало » Експонат на месец май 2021 г.: Надгробен надпис на ичиргу-боила Мостич
Експонат на месец май 2021 г.: Надгробен надпис на ичиргу-боила Мостич

05/2021
Епитафия
Велики Преслав, м. Селище, до северните основи на манастирска църква
Средата – трета четвърт на Х в.
Варовик, 1,02 х 0,55 х 0,10 м

През 1952 г. в източния край на м. Селище, С. Станчев (Ваклинов) и В. Иванова-Мавродинова откриват надгробен надпис на ичиргу-боила Мостич в църква, която става известна в научната литература като костница, част от манастира на ичиргу-боила Мостич. Тленните останки на Мостич са били препогребани във вторичен гроб, поместен в малък параклис до северната стена на църквата и отбелязан с изключителен по своето съдържание надпис върху плоча.

Плочата е правоъгълна, без допълнителна обработка на надписното поле. Надписът е на старобългарски, гравиран в 12 реда, предшестван от розета.

Текстът гласи: Тук лежи Мостич, който бе чъргубиля при цар Симеон и при цар Петър. Бидейки на осемдесет години, като остави чъргубилството и всичкото (си) имущество стана черноризец и в това (състояние) завърши живота си.

Буквите са високи между 3,5 и 7,5 см. Чъргубил – ичиргу боил е висша длъжност в българската държава: най-близкият съветник на хана, негово доверено лице. Черноризец означава монах. Надписът принадлежи към християнската епоха. В него обаче не са посочени годините на смъртта и монашеското име на Мостич. Запазен е прабългарският служебен ранг. Отразена е старата държавническа традиция в прехода от езическа към християнска България.

Литература
Меламед 2001: К. Меламед. Археологически институт с музей при БАН. Избрани скулптурни паметници. Водач.
Карадимитрова 2019: К. Карадимитрова. – В: С. Горянова, Г. Грозданова (съст. и ред.), А. Аладжов, К. Бояджиев (ред.). До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав. (=Национален археологически музей Каталози, том XV). София 2019, 130, кат. № 192.
Попконстантинов 2019: К. Попконстантинов. Епиграфски паметници от Велики Преслав (893–971). – В: С. Горянова, Г. Грозданова (съст. и ред.), А. Аладжов, К. Бояджиев (ред.). До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав. (=Национален археологически музей Каталози, том XV). София 2019, 122.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн