BG / EN
Начало » Експонат на месец септември 2021: Теракота – играчка. Сухиндол, Велико Търново, II – III в.
Експонат на месец септември 2021: Теракота – играчка. Сухиндол, Велико Търново, II – III в.

09/2021

Теракотата представлява фигура на конче с каручка с четири колела и седнала човешка фигура. За направата й е използван калъп, след което на ръка са добавени детайли. Изработена е от фино пречистена глина, равномерно изпечена с цвят охра. Произхожда от района на гр. Сухиндол, област Велико Търново и се датира във II – III в. (Филов 1915, 277, обр. 161). 

Добре запазени са четирите колела на каручката, върху които в релеф са предадени спици, обръчи и главината. Главата на коня е моделирана симетрично. Очите са с бадемовидна форма, очертани с врязани елипси. Между тях в релеф са предадени елементи от конската амуниция. Такива са запазени и по шията на коня. Личи част от гривата, отново в релеф.   Човешката фигура е седнала, покрита с наметало, закрепено на дясното рамо. Схематично предадени са чертите на лицето и косата.  

Теракотата от експозицията на Националния археологически музей намира паралели сред други находки предимно от Северна България: Деветаки (Цончев 1930-31, 250, обр. 177), района на гр. Свищов (Вълов 1965, обр. 11 а, б), керамичният център при с. Бутово, откъдето произхождат и калъпи за направата на такива теракоти (Султов 1962, 31, обр. 4, 5; Sultov 1985, fig. 222, 223), Кунино, Врачанско (Nikolov 1968, fig. 100), с. Галово, Оряховско (Филов 1911, 275, обр. 9), Ябланица (Агре 2002, 16-18), с. Слокощица, Кюстендилско (Филов 1911, 286, обр. 21). Фигурките са служели като играчка. Повечето от тях произхождат от детски гробове (Бръчкова 1960, 57-58).

Експонатът е част от постоянната експозиция на Националния археологически музей,  изложен в Централна зала на музея. 

Литература:

Агре 2002: Д. Агре. Тeракотова играчка от могила край град Ябланица. – Археологически вести 2002, 2, 16-18. 

Бръчкова 1960: M. Бръчкова. Детските играчки в древността. – Археология, 1960, 1, 57-59. 

Вълов 1965: В. Вълов. Антични некрополи от Свищовско. – Археология, 1965, 1, 27 – 34.  

Султов 1962: Б. Султов. Един занаятчийски център от Долна Мизия. – Археология 1962, 4, 30 – 34. 

Филов 1911: Б. Филов. Глинена играчка от Галово. – Известия на Българското археологическо дружество, 1, 1911. 

Филов 1915: Б. Филов. Новооткрити старини. – Известия на Българското археологическо дружество, 5, 1915. 

Цончев 1930-31: Д. Цончев. Антични предмети от Ловчанско. – Известия на археологическия институт, 1930-31. 

Nikolov 1968: B. Nikolov. Archäologishes Museum Vraza. Sofia, 1968. 

Sultov 1985: B. Sultov. Ceramic production on the territory of Nicoplis ad Istrum (2nd-4th c.) – Terra Antiqua Balcanica, 1985, 1.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн