BG / EN
Начало » Експонат на месец октомври 2021: Колективна находка от сърпове от еленов рог
Експонат на месец октомври 2021: Колективна находка от сърпове от еленов рог

10/2021

Селищна могила Провадия-Солницата
Късен неолит, 5400 – 5200 г. пр.Хр., култура Караново III-IV
НАИМ-БАН

Колективната находка от сърпове е открита по време на проучванията на двуетажна къснонеолитна постройка в праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата. Сградата, изградена чрез традиционната за неолита колово-плетена конструкция, е унищожена от пожар. Тя е била с площ около 55-60 м², двуетажна, а стените й са били обмазани от двете страни с глина. Първият етаж е имал предимно стопански функции. Върху пода са открити хаван, зърнохранилище, хромелно съоръжение за смилане на зърно, пещ за производствени нужди, дървена платформа върху четири глинени стълбчета и хамбар. На дъното на зърнохранилището, изградено на място от глина, е открита уникалната находка от сърпове. На един от екземплярите са запазени всички седем кремъчни отломъка, а на друг те са девет. Дръжките на сърповете са изработени от дъговидно разклонение на еленов рог. Повърхността е много добре загладена, а работният дял е излъскан в резултат на употреба. По вътрешната страна на извивката на рога е издълбан жлеб, в който са поставяни кремъчни отломъци и пластини, използвани като режещи остриета, заздравени с растителна смола. Те са двустранно излъскани, но много по-силно по горната повърхност – резултат от работа със сърпа с дясната ръка. При два от сърповете в най-задната част на дръжката е пробита дупка за връзване и носене (на кръста ?). 

Литература:

В. Николов. Колективна находка от къснонеолитни сърпове от тел Провадия-Солницата. – В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков. София. 2009.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн