BG / EN
Начало » Експонат на месец ноември 2021: Пластина с форма на сандал
Експонат на месец ноември 2021: Пластина с форма на сандал

11/2021

Пластина с форма на сандал 

Сребро с позлата 

Некропол при Требенище, Охрид 

Гроб № VII 

Края на VI в. пр.Хр. 

Проучванията на некропола при Требенище, Охридско, започват със случайна находка при ремонт на пътя от Охрид за Кичево през пролетта на 1918 г. в края на Първата световна война. Тогава са разкрити седем богати гроба на воини от края на VI в. пр.Хр. със запазени части от въоръжението, бронзови, стъклени и керамични съдове, накити и инсигнии, свързани с погребалния обред. През 1930 г. е проучен още един богат гроб. Впоследствие са извършени по-мащабни разкопки през 1953-1954 и 1972 г., при които са разкрити сравнително по-бедни гробове от края на VII до началото на IV в. пр.Хр. 

Сред находките в един от богатите гробове са два фрагмента от пластина с форма на сандал изработена от тънък златен лист. Горната част, както и малък фрагмент от долната, липсва. В горната част има запазени само краищата на три листа, с върховете навътре, вероятно от 8-листна розета. Под нея е разположена 6-листна розета, със симетрично разположени листа, с върхове обърнати навън. Между тях има по-малки. Композицията завършва с кръгове поставени между малките листа. Розетата е оградена с три релефни кръга с пунктир. Под нея има широка ивица на два реда. Във всеки ред има изработен пояс с лотосов мотив. Украсата е изработена с изчукване върху матрица. Около ръба на пластината има редица от точки, изработени в техника repossé. Части от украсата е идентична с такава по нагръдника от същия гроб, както и с пластина от гроб № VI.

Литература: 

B. Filow. Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochridasee. Berlin – Leipzig. 1927.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн