BG / EN
Начало » Експонат на месец февруари 2022 г.: Каликс-купа от Върбица
Експонат на месец февруари 2022 г.: Каликс-купа от Върбица

02/2022

Каликс-купа 

Сребро 

Височина 8,7 см; Диаметър на устието 9,7 см; тегло 168,5 г 

Част от инвентара на каменна гробница, открита през 1885 г. в м. Черешак (Трошка) при Върбица, Шуменско.  

Края на ІV – първа четвърт на ІІІ в. пр.Хр. 

Съдът има форма на дълбока чаша с двусъставно тяло. Долната част е полусферична, а горната конична с извит навън устиен ръб. Отвън дъното е украсено с двуредова пластична розета – осмолистна и в двата пласта. Розетата е била позлатена. От нея тръгват езичести орнаменти, над които в прехода към горната част е моделирана двойна плетеница, оградена отгоре и отдолу от перлов низ. В горната част има украса от гравиран бръшлянов ластар (венец), със следи от позлата. 

Съдейки по богатия инвентар на гробницата от Върбица, в нея е погребан войн от висок ранг. Освен нападателното и защитно въоръжение, елементите на банкетен сервиз свидетелстват за принадлежността му към тракийската аристокрация. Погребението се датира във втората четвърт на ІІІ в. пр.Хр. на базата на глинения аскос, познат от селища и некрополи в днешна Североизточна България. Каликс-купата вероятно е малко по-ранна. Тя намира близък паралел в екземпляр от Тесалия, датиран в 300 г. пр.Хр., но при шията липсва бръшляновия ластар. Неговата поява би могла да се свърже с един от характерните за стила “Западен склон” мотиви и обосновава предложената дата.  

Литература: 

Филов 1934: Б. Филов. Надгробните могили при Дуванлий в Пловдивско. София, 1934, 173, № 3, обр. 188 

Венедиков, Герасимов 1973: И. Венедиков, Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София, 1973, № 144, ил. 144. 

Catalogue Montréal 1987: L’Or des cavaliers thraces, Trésors de Bulgarie. Montréal, Palais de la Civilisation, 30 mai – 4 octobre, 1987, No 365. 

Stoyanov 2007: T. Stoyanov. Late Classical and Early Hellenistic Pottery Imitations of Metal Tableware from Thrace. – In: Thrace in the Greco-Roman world. Proceedings of the 10th international Congress of Thracology. Komotini-Alexandroupolis 18-23 October 2005. Athens, 2007, 561, Fig. 2a.8. 

Стоянов 2017: Т. Стоянов. Среброто в сервизите за пиене в Тракия. – В: Среброто на траките. Национален археологически музей. Каталози, том VІІ. София, 2017. 54, № 46.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн