BG / EN
Начало » Експонат на месец май 2022: Шлем, халкидски тип, Пейчова могила
Експонат на месец май 2022: Шлем, халкидски тип, Пейчова могила

05/2022

Бронз, сребро
Първа половина на ІV в. пр.Хр.

Шлемът е открит в саркофаговиден гроб с богат инвентар в Пейчова могила, от некропол при с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив, през 2000 г.

Изработен е чрез отливане и дооформен чрез коване. Има овоидно издължена калота, с издължен фронтален контур. Калотата е отделена от долната част с отстъп, с ясно изразен ръб, който очертава чрез плавни дъги висок фронтон. Наносникът е къс, листовиден. Надвеждните дъги и целият контур на изрезите на набузниците са оформени чрез изковаване отвътре като изпъкнали кантове. Под ръба на калотата, в полетата на слепоочието, са оформени в релеф стилизирани кичури с триъгълен контур, които завършват с волути, завити напред към лицето. Натилникът е висок, с извит навън удебелен долен край и овални странични уширения надолу, с извита навън периферия, която продължава над изреза за ушите и задната периферия на наушниците.

Над върха на фронтона е запазена сребърна, релефна апликация с изображение на змиеного божество. Тялото е с триъгълен контур, ръцете са изнесеси симетрично отстрани, а долната част на фигурата се състои от две симетрични двойки змийски тела и малка палмета между тях. В дланите държи главите на горната двойка змии.

От двете страни на шлема, над ръба на калотата, на линията на задния ръб на набузниците, са запазени местата на закрепване с припой на тръбни елементи за допълнителна украса на шлема с пера или кичури. Запазен е част от единия елемент, с кръгъл отвор и шестоъглно сечение.

На дясното уширение на натилника е издраскано изображение на двойна брадва.

По целия шлем има големи участъци, които са силно увредени от температурно въздействие (клада?). Липсват части от върха на калотата, както и части от набузниците и дясното уширението на натилника. На фронтона и калотата има пукнатини. В задната част на калотата и при натилника са запазени по-големи участъци с оригиналната повърхност на бронза с наситен жълт цвят.

Експонатът може да бъде видян в зала Трезор, като част от временна изложба “Доспехите на тракийските воини”.

Библиография: 

Китов, Г. 2003 Тракийски култов комплекс Старосел. Второ преработено и допълнено издание. Варна, Славена, 2003. 

Kitov, G. 2003a The Thracian Cult Complex near Starosel. Chetinyova Mogila in Light of the Investigations in 2000. – In: Nikolova, L. (ed.) Early Symbol Systems in Prehistory, BAR intern. ser. No 1139, 2003, 505–518. 

Kitov, G. 2003b Thracian Cult Center Starosel, Varna.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн