BG / EN
Начало » Експонат на месец юни 2022: Обеца във форма на цвете – трето хилядолетие пр.Хр.
Експонат на месец юни 2022: Обеца във форма на цвете – трето хилядолетие пр.Хр.

06/2022

Третото хилядолетие пр.Хр. е определяно като време на креативност, разцвет на артистичното развитие, обмен на суровини, идеи, технологии, време на далечна търговия и контакти. Всички тези фактори оказват въздействие върху появата на цивилизациите и развитието на ювелирното производство. Интензивните археологически разкопки и проучвания, осъществени от българските археолози, свидетелстват, че днешните български земи имат свое място в междурегионалните културни контакти и взаимодействия. 

В зала Праистория от постоянната експозиция на Националния археологически музей може да се види уникално украшение от трето хилядолетие пр.Хр. – сребърна обеца с флорална форма. Украшението е случайна находка от района на Шумен, Североизточна България. Обецата наподобява четири листа от маслина (Oliva sativa) или олеандър (Nerium oleander), всяко листенце е украсено с по една надлъжна релефна линия. Единият край на всяко листо е прикрепен към сферично топче. От него излиза извита плътна тел с кръгло напречно сечение, заострено в единия край. 

Само още едно украшение от трето хилядолетие пр.Хр. има подобна форма – златна обеца от ранноминойската гробница на остров Мохлос близо до Крит (Археологически музей – Хераклион). Минойският накит има златни листа, украсени в техниката repoussé. Листата са прикрепени към сребърна игла. Флоралните мотиви са характерен символ на ранноминойските ювелирни школи. Местните критски майстори изобразявали елементи от критската природа. 

Украшението тип „Мохлос”, открито в района на Шумен може да се разглежда като пряк импорт от о. Крит; вероятно индикиращ търговски път от Крит до Долен Дунав/Трансилвания през вътрешността на Източна Тракия. 

 

Библиография: 

Chukalev: K Chukalev. Cat. 148 Floral head ornament. – In Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds.) Gold and bronze. Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age, Sofia, 476. 

Seager 1912: R. Seager. Explorations in the Island of Mochlos, Boston: – American School of Classical Studies at Athens. 

 

Снимка на обецата от Хераклион: Dimopoulou – Rethemiotaki 2005: N. Dimopoulou – Rethemiotaki. The Archaeological Museum of Herakleion. EFG Eurobank Ergasias S.A. / John S. Latsis Public Benefit.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн