BG / EN
Начало » Експонат на месец август 2022 г.: Каменен саркофаг от с. Арчар (античен град Рациария), община Димово, област Видин
Експонат на месец август 2022 г.: Каменен саркофаг от с. Арчар (античен град Рациария), община Димово, област Видин

08/2022

Втората половина на ΙΙ в.

Вис. 1,45 м, Дълж. 2,47 м, Шир. 1,25 м

Саркофагът е изработен от варовик и се състои от две части. Капакът е скулптиран като двускатен покрив с керемиди, с акротерии във формата на сфинксове във всеки един от краищата и два триъгълни фронтона с изображение на Горгона Медуза. Коритото е сложно профилирано в основата и горната си част. Върху стените му е нанесена богата релефна украса. На едната от дългите страни са оформени три гирлянди, съставени от цветя, листа и гроздове, прикрепяни от фигурите на два гении на Смъртта, стъпили върху постаменти. В центъра е разположена рамка с изображение на Херос в спокоен ход надясно, олтар и дърво с увиваща се около него змия. Украсата е допълнена от две театрални маски в профил и главите на Сатир, Силен и лъв. Във всеки един от четирите ъгли на коритото е оформена по една митологична фигура (Виктории и Гиганти със змиевидни крака), поддържащи гирляндите. От двете къси стени на коритото са оформени по един гирлянд и една лъвска глава. Върху втората дълга страна на коритото са изобразени гирлянди, окачени върху волски глави (bucrania) и три разлистени цветя. Осмислен от античното мислене като последно жилище на покойника, саркофагът се отличава с украса, която цели отблъскването на злите сили от лобното му място. Стилистичните особености на изработката подсказват източносредиземноморско каменоделско ателие, но наличието на Херос допуска възможността част от изображенията да са били добавени в местна среда по желание на поръчителя.

Саркофагът е открит във вътрешността на зидана гробница в некропола на античния град Рациария.

Библиография:

Б. Филов. Избрани паметници на античното изкуство в България. – Известия на Българското археологическо дружество, Ι, 1910 (1910), 8-16.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн