BG / EN
Начало » Експонат на месец септември 2022 г.: Керамична „култова масичка“от селищна могила Гинова могила, с. Челопеч, Софийска област
Експонат на месец септември 2022 г.: Керамична „култова масичка“от селищна могила Гинова могила, с. Челопеч, Софийска област

09/2022

Късен неолит, втора половина на VІ хилядолетие пр.Хр.

Вис. 8 см

Керамичната „култова масичка“ има триъгълна форма, с вписан триъгълен „резервоар“ и крачета във всеки от ъглите. Външната ѝ повърхност е украсена с врязани линии, образуващи кръгове, и квадратни и триъгълни полета от кръгли набождания, запълнени с бяла паста.

„Култовите масички“ са сред характерните предмети за епохата на неолита в българските земи. Тяхната функция обаче все още е дискусионна. Изказвани са различни предположения: че са използвани като светилници (с поставяне на горящо вещество в „резервоара“), като кадилници на ароматни вещества, като модели на олтари, ритуални модели на утробата на Богинята-майка, и др. (Николов 2007). Макар и енигматични, те явно са играли важна роля в живота и вярванията на праисторическите хора.

„Масичката“ е открита при археологически разкопки на селищна Гинова могила до Челопеч през 1947 г., под ръководството на Н. Петков.

Литература:

Николов 2006: В. Николов. Култура и изкуство на праисторическа Тракия. Пловдив, 2006.

Николов 2007: В. Николов. Неолитни култови масички. София, 2007.

Петков 1948: Н. Петков. Селищната Гинова могила до Челопеч. – Годишник на Народния археологически музей Пловдив, І, София, 1948, 159-171.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн