BG / EN
Начало » Експонат на месец март 2023 г.: Амфора и цедилка от надгробна могила при с. Руец (Юруклер)
Експонат на месец март 2023 г.: Амфора и цедилка от надгробна могила при с. Руец (Юруклер)

03/2023

Открита в надгробна могила при с. Руец (Юруклер), община Търговище

Бронз, сребърни инкрустации
Вис. 42 см; диам. (устие) 11 см; диам. (столче) 12,9 см
Втора половина на V в. пр.Хр.

Съдът има издаден навън и надолу устиен ръб, украсен с овоиден орнамент. Шията е висока, тялото – овоидно, с изявени рамене. Дръжките (две вертикални и една хоризонтална над устието), както и столчето, са лети, сложно профилирани и допълнително прикрепени към устието и тялото на съда.

Вертикалните дръжки са богато украсени с флорални мотиви в релеф от ластари с палмети и волути, в чийто център има пъпки от сребро. В долния им край са украсени с фронтално изображение във висок релеф на сирена с разперени криле. В горната част имат халки, за които е било окачено омеговидното превезло над устието.

Амфората е открита заедно с цедилка, която приляга добре на устието на съда. Цедилката е оформена като чашка с широка плитка периферия и вдлъбване в средата – дъното на дълбоката част има нагъсто разположени малки дупчици, които ограничават шестлистна розета, вписана в кръг.

Към периферията са били прикрепени две срещуположни дръжки, които не са запазени.

Експонатът може да бъде видян в зала Трезор на Националния археологически музей.

Литература:

Велков 1929: И. Велков, Нови могилни находки. – Известия на Българския археологически институт, V, 1928/29, 13-55.

Teleaga 2008: E. Teleaga. Griechische Importe in den Nekropolen an der unteren Donau 6. Jh. – Anfang des 3. Jhs. v. Chr., (=Marburger Studien zur Vorund Frühgeschichte, 23), 2008

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн