BG / EN
Начало » Експонат на месец май 2023 г. Керамична плочка с кирилски текст от Велики Преслав
Експонат на месец май 2023 г. Керамична плочка с кирилски текст от Велики Преслав

05/2023

Керамична плочка с кирилски текст от Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен

X в.

Дълж. 19,8 см; шир. 11,5 см; деб. 0,5 см; тегло 219 г

Плочката е завършена от три страни, долната част липсва. Изработена е от бяла каолинова глина, изрисувана с букви с тъмнокафява боя, покрити с безцветна глазура. Изписана е изцяло с текст на кирилица, от който са запазени 12 реда. Буквите са високи 0,6 см, междуредието е 1 см. Надписът е част от литургичен текст. Обратната страна е гладка. Реставрирана.

Открита е заедно с фрагменти от други керамични плочки с кирилски букви, при археологически разкопки в работилница за рисувана керамика (манастирски скрипторий ?) източно от Кръглата църква в Преслав.

Плочката е част от постоянната експозиция на Музея и може да бъде видяна в зала Средновековие.

Литература:

Господинов 1946: Ю. Господинов. Нови находки в Преслав. – Известия на Българския археологически институт, XV, 1946, 82-85.

Гошев 1961: И. Гошев. Старобългарски глаголически и кирилски надписи от IX – X в. София, 1961.

Иванова 1955: В. Иванова. Надписът на Мостич и преславския епиграфски материал. – В: С. Станчев, В. Иванова, М. Балан, П. Боев. Надписът на чъргубиля Мостич. Со- 196 фия, 1955, 83-84.

Станчев 1966: С. Станчев. Велики Преслав. София, 1966.

Тотев 1988: Т. Тотев. Преславската керамична икона. София, 1988, 16-18.

Хаджиев и др. 2010: К. Хаджиев, К. Карадимитрова, К. Меламед. Аз писах. Българска кирилска епиграфика. София, 2010.

До портите 2019: С. Горянова, Г. Грозданова (съст. и ред.). До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав. Каталози, том XV. София, 2019.

Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: K. Popkonstantinov, O. Kronsteiner. Altbulgarische Inschriften. I. Die Slawischen Sprachen, 36. Salzburg-Wien, 1994.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн