BG / EN
Начало » Експонат на месец юли 2023 г.: Златна антропоморфна фигурка
Експонат на месец юли 2023 г.: Златна антропоморфна фигурка

07/2023

Златна антропоморфна фигурка

Случайна находка от селищна могила до Къшла дере (днешно с. Кошарица), община Несебър, област Бургас

Късен халколит, втората половина на V хилядолетие пр.Хр.

Изображението представя схематична женска фигура. С вдълбавания са маркирани очи, ръцете са свити в лактите покрай тялото, краката са разделени в долната си част. Предполага се, че както и сходните фигурки от кост и мрамор, представлява стилизирано изображение на Богинята-майка. Чрез отворите, пробити при свитите ръце, вероятно е окачвана или пришивана като амулет. Златната антропоморфна фигурка е сред най-интересните находки от периода на появата и развитието на най-ранната златна металургия в света, която става широко известна след откриването и проучването на Варненския халколитен некропол.

Литература:

Николов 2006: В. Николов. Култура и изкуство на праисторическа Тракия. Пловдив, 2006.

Todorova, Vajsov 2001: H. Todorova, I. Vajsov. Der kupferzeitliche Schmuck Bulgariens. Prähistorische Bronzefunde, XX, 6, Stuttgart, 2001.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн