BG / EN
Начало » Експонат на месец септември 2023 г.: Керамичен кръгъл медальон на архангел
Експонат на месец септември 2023 г.: Керамичен кръгъл медальон на архангел

09/2023

КЕРАМИЧЕН КРЪГЪЛ МЕДАЛЬОН НА АРХАНГЕЛ
Кръглата църква във Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен
Краят на IX – X в.

Медальонът е изцяло изпълнен с образ на архангел в тържествена, фронтална поза, с големи, отворени очи и овално лице. Косата е къса, с оформени едри къдрици. Облечен е в императорска дреха, украсена с бордюр от перли. Зад широките рамене се подават върховете на крилете. Керамични медальони с такива малки размери вероятно са били използвани за оформянето на малки иконостаси в частни домове, като инкрустации в различни църковни мебели или за носене на верижки като нагръдни медальони. Открит е в работилница за рисувана керамика в Кръглата църква при археологически разкопки през 1943 г.

Използвана литература:

Господинов 1946: Ю. Господинов. Нови находки в Преслав. – Известия на Българския археологически институт, XV, 1946, 82-85.

Горянова и др. 2019: С. Горянова, Г. Грозданова (съст. и ред.). До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав. Каталози, том XV. София, 2019.

Мавродинов 1959: Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство. София, 1959.

Тотев 1992: Т. Тотев. Наблюдения върху рисуваната керамика на манастира около Кръглата (Златната) църква в Преслав. – В: Р. Рашев (ред.). Плиска-Преслав, 5, 1992, 252-253.

Tотев 2001: Т. Тотев. Керамичната икона в средновековна България. София, 2001.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн