BG / EN
Начало » Експонат на месец декември 2023 г.
Експонат на месец декември 2023 г.

12/2023

Гобелета. Сребро, злато.
Некропол на Требенище, гроб VIII
Края на VI в. пр.Хр.
Национален музей на Сърбия

Високите чаши с цилиндрична форма са сред инвентара на един от най-богатите гробове на некропола, в който са открити още златни маски, пластини с форма на сандали, бронзов шлем с позлата, сребърен ритон с позлата, гривни, пръстени, кехлибарени и стъклени маниста, керамична амфора, бронзов кратер и др. Под устието и над основата, съдовете са украсени с апликирани златни ленти с растителни и езичести мотиви. Част от луксозния сервиз за банкет, тези сребърни гобелета са несъмнено белег на високия статус на покойника.

Експонатите са част от временна изложба “Требенище. 105 години от откриването на некропола при Требенище. 1918 – 2023”, представена в зала Трезор на Музея до 24 март 2024 г.

Литература:

Бабић 2011: С. Бабић. Дарови с jуга. Културни контакти централног Балкана и грчког света у VI и V веку пре н.е. – В: Т. Цвjeтићанин (ур.). Италија и рестаурација величанственог кратера. Кнежевско благо Народног музеја. Београд, 2011, 146–155.

Вулиħ 1932: Н. Вулић. Jедан нов гроб код Требеништа. – Гласник Скопског научног друштва, 5, 1932, 1–41.

Поповић 1994: Љ. Поповић. Античка грчка збирка, Народни музеј у Београду (=Антика VII). Београд, 1994.

Ardjanliev, P., Chukalev, K., Cvjetićanin, T., Damyanov, M., Krstić, V., Papazovska, A., Popov, H. (Eds.). 100 years Trebenishte. National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 2018.

Krstić 2007: V. Krstić. Le tombe principesche: Trebenište. – In: T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić (a cura di). Balkani. Antiche cività tra il Danubio e l’Adriatico, Adria 8 Iulio 2007 – 13 ianuario 2008. Milano, 2007, 103–134.

Popović 1956: Lj. Popović. Katalog nalaza iz nekropole kod Narodni muzej u Beogradu (Antika I). Beograd, 1956.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн