BG / EN
Начало » Експонат на месец февруари 2024 г.
Експонат на месец февруари 2024 г.

02/2024

Ритон (съд с формата на рог), некропол на Требенище, гроб I

Сребро, злато
Края на VI в. пр.Хр.
НАИМ-БАН

Съд във форма на рог, с отворено навън устие, оребрена повърхност в долната половина и златен накрайник на върха, и с халка за окачване. Устието е украсено с фино изработен пояс с врязан лотосов и овоиден мотив. Вероятно всички тези орнаменти са били първоначално позлатени. Оребрената част в долната половина е ограничена с лента от врязан люспест мотив. Самият накрайник е позлатен и има дължина от 3 см. Позлатената част е ограничена от оребрената със зрънчест мотив.

Експонатът е част от временна изложба “Требенище. 105 години от откриването на некропола при Требенище 1918-2023 г.”, представени в зала Трезор на Националния археологически музей до 24 март 2024 г.

Библиография:

  • Filow 1927: B. Filow. Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochridasee. Berlin – Leipzig, 1927
  • Ardjanliev, P., Chukalev, K., Cvjeticanin, T., Damyanov, M., Krstic, V., Papazovska, A., Popov, H. (Eds.) 2018. 100 years of Trebenishte. 2018, Sofia.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн