BG / EN
Начало » Експонат на месеца – април 2024
Експонат на месеца – април 2024

04/2024

Каменни главнярници
Края на III – началото на II в. пр.Хр.
Спасително археологическо проучване на обект № 3 по трасето на жп линия София – Пловдив, м. Аладжови круши, землище на с. Пауново, общ. Ихтиман
Снимка: З. Кръстева.

Каменни „главнярници“ – богато украсени части от ритуални огнища, във формата на стилизирана конска глава, са сред най-интересните и впечатляващи находки, открити при спасителните проучвания на обект в м. Аладжови круши, землище на с. Пауново, община Ихтиман. Разкопките са проведени през 2023 г. с ръководител гл. ас. д-р Божидар Драганов (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”). Площта на обекта е около 30 дка, от които 25 попадат в сервитута на новостроящата се отсечка от железопътната линия София – Пловдив. Документирани са над 350 структури, преобладаващо свързани с късната желязна епоха. В тях са открити фрагменти от керамични съдове, импортна чернофирнисова керамика, амфорна тара, огнища, есхари, главнярници, миниатюрни керамични съдове, антропоморфна пластика, прешлени за вретено, тежести за стан, земеделски инструменти (лемеж), накити (бронзови фибули) и др. Главнярниците съставляват представителна колекция, включваща цели и фрагментирани екземпляри, а също и заготовки и бракуван материал, която предоставя ценна информация за тяхната изработка и коректно датиране.

Артефактите са част от временна изложба “Българска археология 2023”, представена в Централна зала на Националния археологически музей до 26 май 2024 г. 

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн