BG / EN
Начало » Експонат на месец ноември 2020 г.: Троянски чаши от раннобронзовото селище Михалич
Експонат на месец ноември 2020 г.: Троянски чаши от раннобронзовото селище Михалич

11/2020

В постоянната експозиция на Националния археологически музей са изложени две причудливи по своята форма керамични чаши от времето на ранната бронзова епоха или III хилядолетие пр.Хр. Те представляват висок съд с леко извито навън устие и две високи симетрични дръжки, разположени от средата на съда до дъното му (Taneva 2018, Cat. №142-143). Чашите са познати в археологическата литература като Троянски чаши или Depas Amphikipellon и са сред най-популярните и дискутирани керамични форми от ранната бронзова епоха. Формата дължи своята слава на грешна идентификация (предложена от германския археолог Хайнрих Шлиман по време на разкопките му в Троя) с определен съд от типа depas amphikipellon, споменат от Омир в Илиада (Şahoğlu 2014, 289). Появата и разпространението на т.нар. Троянски чаши се свързва с интензивните културни и търговски контакти през III хилядолетие пр.Хр. в Егейския свят, Балканския полуостров, Анатолия и Северна Сирия.

Двата екземпляра от колекцията на Националния археологически музей са открити близо до раннобронзовото селище Михалич. Обектът е разположен в южните склонове на планината Сакар, на около 1,5 км югозападно от съвременното село. Предполага се, че тези чаши са внос от Троя (Стефанова 2018, 313). Тяхната поява в Тракия ни дава възможност да потърсим ролята и мястото на Тракия през III хилядолетие пр.Хр.

Струва си да се подчертае, че тези специфични съдове могат да се разглеждат не само като предмет на търговия, но и като индикатор за организиране на винопроизводство и традиции в пиенето на алкохол. Интересно е, че повечето чаши са нестабилни, когато са пълни с течност (Leshtakov 2014, 326) и вероятно са използвани по време на церемонии, свързани с консумацията на вино, обикновено провеждани от елита (Şahoğlu 2014, 289).

Троянските чаши могат да бъдат видени в зала Праистория. Залата заема долния етаж на северното крило в музейната сграда.

 

Литература:

 

Leshtakov 2014: K. Leshtakov. Troy and Upper Thrace: What Happened in the EBA 3? (Interrelations Based on Pottery Evidence). In Pernicka, E., Ünlüsoy, S., Blum, S. Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development, and Interregional Contacts. An International conference held at the University of Tubingen may 8-10 2009, Studia Troica Monograph 8, Bonn 2014, 321-337.

Şahoğlu 2014: V. Şahoğlu. 17. The depas and Tankard Vessels. In Lebeau, M. (ed.) ARCANE Interregional vol. 1: Ceramics, Brepols 2014, 289-311.

Стефанова 2018: М. Стефанова. Селище от ранната бронзова епоха Михалич. В: Александров, Ст., Димитрова, Я., Попов, Х., Хореш, Б., Чукалев, К. (ред.) Злато и бронз. Метали, технологии и междурегионални контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха, София = Stefanova 2018: M. Stefanova. The Early Bronze Age Settlement near Mihalich. In Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds.) Gold and bronze. Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age, Sofia, 313-315.

Taneva 2018: S. Taneva. Cat. № 142-143. In: Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds.) Gold and bronze. Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age, Sofia, 474-475.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн