BG / EN
Начало » Експонат на месец февруари 2021 г.: Златни накити от могилен гроб до с. Голяма Желязна, Троянско
Експонат на месец февруари 2021 г.: Златни накити от могилен гроб до с. Голяма Желязна, Троянско

02/2021

През месец май 1940 г., при копаенете на основи на постройка в двора на Нейчо Моев, който се намира на 3 км източно от центъра на с. Голяма Желязна, в м. Чаира е била разкопана и унищожена малка надгробна могила. Според описанието на собственика, могилата е била с височина около 1,50 м и с диаметър при основата около 14 м. При разкопаването ѝ е открит гроб с човешки скелет. Той се е намирал недалеч от центъра на могилата, в южната половина на могилния насип и е бил наравно с околния терен. Бил е ограден с малки каменни блокове и вероятно покрит с дървени греди. След изгниването на гредите е бил запълнен с камъни и пръст от насипа. В него са открити две златни гривни и един златен нагръдник. Гривните са намерени върху ръцете, а при гърдите е бил нагръдникът.

Двете гривни имат неправилна кръгла форма. Изработени са от усукана златна тел с квадратно сечение, удебелена в средата и изтъняваща се към краищата, които не се затварят, а завършват с по едно малко конусовидно топче. Според Васил Миков, подобни завършеци имат гривни, намерени в некропола на Аполония, а по форма и големина гривните от могилата в с. Голяма Желязна се доближават и до сребърната гривна открита при с. Малка Брестница, Тетевенско (Миков 1950, 148).

Намереният в гроба нагръдник е изрязан от тънка златна пластинка и има пластична украса. По форма той се доближава до ромб, като при изработването стените му са вдлъбнати дъговидно. В двата тесни края има по една дупчица за привързване. По края на пластината е украсен с ред от пластично изчукани точици. Два успоредни реда такива точици са разположени вертикално и по средата му. Нагръдникът по форма, техника и стил, не се отличава от големия брой златни нагръдници, които през V-IV в. пр.Хр. са били широко разпространени в Тракия и Македония (Миков 1950, 150).

Според В. Миков, златните накити от могилния гроб до с. Голяма Желязна, Троянско имат местен тракийски произход и се датират в периода V-IV в. пр.Хр. (Миков 1950, 150). Вероятно са принадлежали на местен тракийски велможа, който е бил погребан в надгробната могила.

През есента на 1940 г. златните накити са постъпили в Народния археологически музей.

 

ЛИТЕРАТУРА

Миков 1950: В. Миков. Тракийски накитни предмети от V-IV. в. пр. н. е. – Известия на Археологическия институт, ХVII, 146-156.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн