BG / EN
Начало » Експонат на месец март 2021 г.: Ранно бронзово съкровище от района на Петрич
Експонат на месец март 2021 г.: Ранно бронзово съкровище от района на Петрич

03/2021

Ранната бронзова епоха (III хил. пр.Хр.) е период на интензивни културни и търговски контакти между далечни райони. Контактите, размяната на идеи и знания оказва значително влияние върху развитието на ювелирното производство. Археологическите проучвания и изследвания на българските учени свидетелстват, че днешните български земи имат своето място в развитието на ювелирното производство през това хилядолетие.

Интересен пример за това развитие може да бъде видян в постоянната експозиция на Национален археологически институт с музей – сребърното съкровище от района на Петрич, Югозападна България. Съкровището постъпва в Национален археологически институт с музей през 2003 г. То се състой от пет плоски сребърни апликации с релефна украса и отвор за пришиване, три сребърни гривни и една сребърна обеца. Находката е датирана в трета фаза на ранната бронзова епоха (или последната трета на III хил. пр.Хр.). Въпреки, че точното място на откриване остава неизвестно за археолозите, то представлява голям научен интерес. Украшенията са изработени от благороден и ценен метал – сребро и свидетелстват както за развитието на местното производство, така и за месната мода.

Съкровището от Петрич често е сравнявано със съкровище открито в района на Рупите, Петрич (част от колекцията на Национален исторически музей). То се състои от сребърни и златни накити, както и от инструменти за изработка на украшения. Двете съкровища свидетелстват за наличието на ювелирно ателие в този район през последните десетилетия на III хил. пр.Хр. (Александров, Христов 2018, 334). Ювелирното ателие, вероятно е играело и ролята на посредник между ювелирни центрове в Егея и Балканите.

Съкровището от Петрич може да бъде видяно в зала Праистория или чрез 3D виртуална разходна в Национален археологически институт с музей - http://naim.bg/en/tour/

 

Литература:

 

Александров, Христов 2018: С. Александров, М. Христов. Колективни находки от раннта бронзова епоха от района на Петрич, Югозападна България. – В Александров, Ст., Димитрова, Я., Попов, Х., Хореш, Б., Чукалев, К. (ред.) Злато и бронз. Метали, технологии и междурегионални контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха, София = Alexandrov, Hristov 2018: S. Alexandrov, M. Hristov. Early Bronze Age Hoards from Petrich region, Southwest Bulgaria. In Alexandrov, S., Dimitrova, Y., Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds.) Gold and bronze. Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age, Sofia, 332-334.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн