BG / EN
Начало » Текущи проекти » Археологически разкопки » Скален комплекс „Глухите камъни”
Скален комплекс „Глухите камъни”

16.12.2008

Култовият комплекс в местността „Глухите камъни” в землището на село Малко Градище, община Любимец, е отдавна известен, но през 2008 г. за първи път в него се провеждат археологически разкопки под ръководството на д-р Георги Нехризов. Обектът се намира на хребет, билото е увенчано с високи 10-15 м скални зъбери, разделени от разломи, има и десетки скални повърхности по склоновете. Върху повечето от тях са изсечени над 300 ниши, преобладаващата част, от които са с трапецовидно сечение, други са правоъгълни и арковидни. Документирани са щерна, до която води двураменна стълба, в основата й има изкуствено оформено в скалата правоъгълно помещение с куполовиден таван. В началото на проучванията е открита скална гравюра, според екипа изображението представлява соларен символ – стилизирано изображение на слънчева ладия.

Чрез сондажни се изяснява стратиграфията и хронологията на обекта: на билото има културен пласт от ранната желязна епоха с 3 строителни хоризонта; по южния склон се изследва преотложен пласт със смесени материали от късната желязна, римската епоха и късната античност; в сондажите преобладават артефактите от средновековието (ХІІ – ХІV век). През 2009 г. предстои изясняването на отделните етапи от културното развитие на „Глухите камъни” – един атрактивен археологически паметник.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн