BG / EN
Разкопки в Плиска, сезон 2005

26.01.2006
Разкопки в Плиска, сезон 2005

Бяха проучени трасето на стената на дървената крепост и външното землено укрепление на Плиска, опожарена през 811г.
При проследяване на трасето на дървената стена бяха установени северната и източната порти на укреплението. Продължихме наблюденията върху опожарените останки от стената, както и на прилежащите към нея или по-късни съоръжения.

Снимка: изглед от основата на дървената крепост в североизточния й ъгъл

Павел Георгиев

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн