BG / EN
Начало » Текущи проекти » Археологически разкопки » Проучване на средновековно селище и некропол Карабюлюк, с. Ябълково, през 2005 г.
Проучване на средновековно селище и некропол Карабюлюк, с. Ябълково, през 2005 г.

20.02.2006
Проучва се северната периферия на многослоен обект със структури и материали от неолита (селище), късната желязна епоха (ямно светилище от V – началото на ІІІ в. пр. Хр.) и средновековието. Средновековните структури са вкопани непосредствено върху по-ранните и ги разрушават. През 2004 г. установих съществуването на още един културен пласт с дата ІV-VІІ в., като изследвах наличната керамика.

Средновековните структури се появяват на дълб. 0,20-0,40 м или непосредствено под чима и горния хумусен пласт. Разчисти се средновековна постройка с каменни стени. Зидовете са от ломени камъни, споени с кал, с ширина 0,60 м. Начинът на градеж подсказва поне два строителни периода. Жилището е загинало от пожар. Обгорелите многобройни фрагменти керамика сигурно датират пожара, както и последният етап от използване на жилището в края на ХІІ в.

Започна проучването на землянка с колова конструкция. Откритата в нея керамика я датира също в ХІІ в. Това подсказва, че в средновековното селище едновременно са функционирали и землянки, и надземни жилища с каменни стени.

Средновековното селище е възникнало на това място заради брод на река Марица, на оживен търговски път в миналото. Днес коритото на реката е отместено с около 3 км на север. То е загинало в самото начало на ХІІІ в. от пожар. Краят му може да се свърже с драматичните отношения между цар Калоян и кръстоносците от ІV поход.

Катя Меламед

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн