BG / EN
Начало » Текущи проекти » Археологически разкопки
Археологически разкопки

20.02.2006

Проучва се северната периферия на многослоен обект със структури и материали от неолита (селище), късната желязна епоха (ямно светилище от V – началото на ІІІ в. пр. Хр.) и средновековието. Средновековните структури са вкопани непосредствено върху по-ранните и ги разрушават....
15.02.2006

От няколко години проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова и нейният малък екип проучват най-ранния известен досега прабългарски некропол. Той се намира в района на бившата авиобаза край Балчик. Досега са проучени 175 гроба. През 2005 г. е установена югозападната граница на некропола...
15.02.2006

Разкрити са над 250 гробни комплекса от средата на V до края на III в. пр. Хр. Преобладават изкопаните в земята или изсечени в скалата ями. Откритите многобройни движими находки от импортни и местни съдове включват и два уникални лекита с релефна полихромна украса, множество...
15.02.2006

Античната преградна линия по Стара планина между Обзор и р. Елешница представлява солидна крепостна стена, усилена на места с кули. Отбранителният сектор при Голица има основно значение за Източнобалканската преградна линия. Той е съставен от три отделни крепости, свързани с...
14.02.2006

През 2005 г. бяха проведени теренни проучвания в м. Селището, западно от с. Сухаче, с научен консултант ст.н.с. д-р Гергана Кабакчиева от АИМ-БАН и ръководител на разкопките Соня Лазарова от ВИМ – Плевен. Целта на проучването беше да се установи характерът на обитаването в...
26.01.2006

Разкопки в Плиска, сезон 2005 Бяха проучени трасето на стената на дървената крепост и външното землено укрепление на Плиска, опожарена през 811г. При проследяване на трасето на дървената стена бяха установени северната и източната порти на укреплението. Продължихме...
19.01.2006

През август-септември 2005 г. край с. Кривина, Русенско, на дунавския бряг, бяха проучени няколко римски варници от І в. пр. Хр. Разкопки д-р Людмил Ф. Вагалински (Секция за антична археология,...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн