BG / EN
Начало » Новини » Новини » Националният археологически институт с музей при БАН участва в Европейски дни на археологията
Националният археологически институт с музей при БАН участва в Европейски дни на археологията

15.06.2020

За инициативата

 

В периода 19–21 юни 2020 г. честваме Европейски дни на археологията (EДА): един уикенд посветен на археологията във всичките й форми.

За да бъдат привлечени вниманието и интереса на широката общественост към различните изследователски аспекти на сложната и многолика академична дисциплина, която представлява археологията, в редица европейски държави се предвижда провеждането на разнообразни събития, насочени към семейства, училища, студенти, историци, музейни посетители и всеки, проявяващ любопитство към световното археологическо наследство. Въпреки трудните времена изживявани от Европа, все още съществуват неща, които са способни да ни обединяват. В контекста на съхранението на отделните културни идентичности и тяхното разнообразие, ЕДА призовава към разпознаването на науката Археология като обща основа за комуникация и взаимообмен, публично споделяне на европейското археологическо наследство и улесняването на достъпа до него.

 

Обичайно ЕДА предвижда посещението на малко познати археологически обекти, срещи със специалисти, разкриващи спецификите на професията археолог, поредица от развлекателни и образователни дейности, културно-исторически обиколки и много други. Поради извънредната ситуация наложена от разпространението на вируса COVID-19, инициативите на ЕДА не са отменени, но търпят промяна. Музеите, в които понастоящем е ограничено присъствие на големи групи посетители, са призовани да разгърнат своята креативност и да организират виртуални развлечения за своята публика.

 

За организатора и участниците

 

През 2008 година Френското министерство на културата поверява координацията и промотирането на програмата Национални архелогически дни (Les Journées européennes de l’archéologie - JNA) на Национален институт за спасителни археологически проучвания  (Institut national de recherches archéologiques preventives - INRAP). През 2019 година в Национални археологически дни се включват общо седемнайсет държави от Европейският съюз. С помощта на над 500 организатори са проведени 1600 събития в 663 локации, посетени от над 220 000 души. През 2020 година институтът взима решение за провеждането на международна инициатива в полза на широката общественост, музеите и културата под името Европейски дни на археологията (EАД) - https://journees-archeologie.fr/c-2020/lg-en/Other-countries/Home.

 

Защо участваме?

 

Основна цел на Националният археологически институт с музей при БАН е цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в. и популяризирането на  тяхното минало. Настоящото участие в Европейски дни на археологията представлява неразделна част от научно-популяризаторската ни дейност, извършвана в тясно сътрудничество с национални и чуждестранни музеи, държавни институции и неправителствени организации. В него се отразява стремежа ни да превърнем музейното пространство в място за забавление, социализация, комуникация и образование, отвъд националните рамки, приобщавайки широката международна публика към праисторическата, тракийската, късноантичната, средновековната и османската култура на Югоизточни Балкани по един нов, интерактивен и нетрадиционен начин.

 

С какво участваме?

 

В рамките на Европейски дни на археологията НАИМ при БАН представя дигитални ресурси със свободен достъп: виртуална обиколка на музея, постерни изложби, периодични и каталожни издания. Триизмерната виртуална разходка в НАИМ-БАН (http://naim.bg/bg/content/news/600/857/1006/) е създадена съвместно от екипа на Национален археологически музей и специалисти от фирмата Revival Design. Тя включва експонатите от основната ни експозиция, разпределена в четири основни зали – зала „Праистория“, зала „Трезор“, „Централна зала“ и зала „Средновековие“,– галерия с източноправославни икони от периода XIV–XVIII в. и експонатите от временната изложба „Българска археология 2019“. В условията на усложнена епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на вируса COVID-19, това е един подходящ алтернативен начин за посещение на Музея от хората, останали по домовете си, хората със специални образователни потребности и широката международна общественост. Допълнителна, изчерпателна информация за богатото културно-историческо наследство на българските земи бихте могли да откриете в нашите постерни изложби (http://naim.bg/bg/content/category/1234/93/), периодични издания (http://journals.naim.bg/) и  каталози (http://catalogues.naim.bg/index.php/catalogues/issue/archive).

Желаем Ви приятно разглеждане!

© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн