BG / EN
Начало » Новини » Новини » Организира се Четвърта международна конференция от поредицата „Римска и късноантична Тракия“
Организира се Четвърта международна конференция от поредицата „Римска и късноантична Тракия“

12.10.2020

Четвъртата международна конференция от поредицата „Римска и късноантична Тракия“ (RaLATh) ще се проведе на 13 и 14 октомври в Културен център „Морско казино“ в гр. Бургас, с любезното съдействие на Община Бургас.

Темата на конференцията е „Конфликти и катастрофи в римска и късноантична Тракия“, като общо 36 участници от 8 държави ще представят доклади или постери, свързани с опустошителни епизоди от историята на Древна Тракия – войни, природни бедствия, епидемии, икономически кризи и пр. (За повече информация вижте Програмата и Абстрактите).

Поради усложнената обстановка с разпростанението на COVID-19 в целия свят и редица ограничения за пътуване, тази година за първи път част от докладите ще бъдат представени дистанционно. Така събитието ще се проведе в необичаен до момента формат, с реално и виртуално присъстващи участници.

През 2020 г. НАИМ-БАН има честта да бъде домакин за втори път на тази поредица. Научните форуми „Римска и късноантична Тракия“ (Roman and Late Antique Thrace / RaLATh) представляват една дългоочаквана инициатива за научно сътрудничество и обмен на идеи, която бе реализирана за първи път едва през 2016 г. В основата ѝ стои тристранното партньорство между НАИМ-БАН, Ефориите в Северна Гърция – Родопи, Ксанти, Еврос, и Истанбулския университет. На принципа на разменено домакинство, трите държави организират конференции, посветени на различни аспекти от изследването на римска и късноантична Тракия. До момента са проведени успешно три такива събития – в Пловдив (2016 г.), Мармара Ерелиси (2017 г.) и Комотини (2018 г.), с повече от 100 различни участници от 17 държави, което доведе до значителна популярност на поредицата. Сборникът с докладите и постерите от първата конференция в Пловдив вече са издадени – “Cities, Territories and Identities” – и са достъпни онлай на http://series.naim.bg/index.php/BNAI/issue/view/BNAI_44_2018_download/Download%20BNAI%2044%2C%202018

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн