BG / EN
Начало » Новини » Новини » Ново издание от поредицата „Известия на Националния археологически институт” в памет на проф. д.и.н. Йорданка Юрукова
Ново издание от поредицата „Известия на Националния археологически институт” в памет на проф. д.и.н. Йорданка Юрукова

13.10.2020

Излезе от печат новият том XLVI на „Известия на Националния археологически институт” на НАИМ при БАН. Настоящият сборник е подготвен в памет на проф. д.и.н. Йорданка Юрукова под редакцията на гл. ас. д-р Мирослава Доткова от НАИМ при БАН. Томът съдържа статии от четиридесет и девет български и чуждестрани учени – нумизмати, сфрагисти, епиграфи, историци и археолози. В тома е представена и професионалната биография на проф. Юрукова, както и пълната библиография на нейните научни трудове.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/BNAI/article/view/110/89, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

 

М. Доткова (ред.). Carissimae magistrae grato animo. Сборник в памет на проф. Йорданка Юрукова (=Известия на Националния археологически институт, том 46). НАИМ при БАН. София, 2020. ISSN 0323-9535 (print), ISSN 2603-4603 (online), ISBN 978-954-9472-91-2 (print), ISBN 978-954-9472-92-9 (online).

 

Професор Йорданка Юрукова е родена на 19.01.1936 г. в град София. Средното си образование завършва в гимназията за изучаване на чужди езици в гр. Ловеч, а висшето през 1960 г. по специалността „История“ – профил археология в СУ „Св. Климент Охридски“.

От 1960 до 1962 г. тя специализира нумизматика в Парижкия университет, където защитава научната степен доктор с дисертация на тема: „Les ateliers de l‘Orient Byzantin“ („Монетарниците във Византийския Ориент“). През 1962 г., след проведен конкурс, е назначена за научен сътрудник в Археологическия институт с музей, а през 1974 г. е избрана за старши научен сътрудник ІІ ст. През 1984 г. защитава докторска дисертация, а от 1987 г. е старши научен сътрудник І ст. През 1989 г. секцията “Нумизматика и епиграфика” при Археологическия институт с музей я избира за свой ръководител, а от 1991 г. е изпълняваща длъжността директор на АИМ. На три конкурса, през 1993, 1995 и 1999 г., проф. Юрукова е предложена от колегите си и избрана за Директор на Археологическия институт с музей – длъжност, която тя изпълнява до 2003 г., когато бива пенсионирана. През 2008 г. е избрана за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Професор Юрукова посвещава своите научни изследвания на една единствена голяма тема – нумизматиката и работи в следните нейни направления: тракийска нумизматика; монетосечене на автономните градски управи в Долна Мизия и Тракия през І – ІІІ в.; средновековна българска и византийска сфрагистика, както и историография на българската нумизматична наука. Автор е на 11 монографии (5 от които са издадени в чужбина), на 171 научни статии и студии и на 11 рецензии.

Участвала е с доклади в множество престижни международни научни форуми. Преподавала е курсове по нумизматика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет. Канена е в редица наши и чуждестранни университети като гост лектор. От 1987 г. ежегодно е водила лекции в Колеж дьо Франс. Водила е лекции по тракийска нумизматика в Сорбоната, в Университета Упсала, в Женевския университет, в Университетите в Мюнхен, Франкфурт на Майн, Сан Диего. Нашата и международна нумизматична общност присъжда поредица от награди и почетни членства заради големите научни приноси на проф. Й. Юрукова в областта на античната и средновековна нумизматика и сфрагистика.

Професор Йорданка Юрукова почива на 31 март 2012 г. в София.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн