BG / EN
Начало » Новини » Новини » Ново издание от поредицата „Годишник на Националния археологически музей” по случай 100-годишнината от рождението на проф. Иван Венедиков
Ново издание от поредицата „Годишник на Националния археологически музей” по случай 100-годишнината от рождението на проф. Иван Венедиков

14.12.2020

Излезе от печат новият том ХIV на „Годишник на Националния археологически музей” на НАИМ при БАН. Настоящият сборник е подготвен по случай 100-годишнината от рождението на проф. Иван Венедиков и е под редакцията на доц. д-р Бистра Божкова и доц. д-р Евгения Генчева от НАИМ при БАН. Томът съдържа двадесет и девет статии от български учени – нумизмати, епиграфи, историци и археолози. В тома е представена и пълната библиография на научни трудове на проф. Иван Венедиков.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/ANAM/issue/view/ANAM-14-2020/ANAM-14-2020, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

 

Б. Божкова, Е. Генчева (ред.). In memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му (=Годишник на Националния археологически музей, том 14). НАИМ при БАН. София, 2020. 495 стр. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online).

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн