BG / EN
Начало » Новини » Новини » НАИМ при БАН участва в изложбата „Земята като наследство, от неолита до нас“, в Musée des Confluences в Лион, Франция
НАИМ при БАН участва в изложбата „Земята като наследство, от неолита до нас“, в Musée des Confluences в Лион, Франция

05.04.2021

Изложбата „Земята като наследство, от неолита до нас“, в Musée des Confluences в Лион, Франция е създадена съвместно с Френския национален институт за превантивни археологически изследвания (INRAP)и представя основните съвременни предизвикателства за околната среда в светлината на един ключов период в нашия история – неолита.

Изложбата прави преглед на човешкото въздействие върху Земята в началото на XXI в., но чието начало е поставено в епохата на неолита. Това е периодът, който бележи началото на използването на природните ресурси и определя връзката ни с природния свят и останалите човешки същества до наши дни, и е белязана с поставянето на нови отношения между човека и природата. По това време човешките общности започват да живеят на едно и също място и да осигуряват прехраната си чрез земеделие и животновъдство, след което постепенно установяват връзка на господство над природата и за първи път възприемат икономика на производството. Оттогава до днес човечеството започва бързо да експлоатира природата и да променя средата си.

Световното разрастване на индустриалната култура, базирана на изкопаеми горива, предизвика безпрецедентно нарастване на нашето въздействие върху биосферата. Нашата история вече е част от това, което може да се превърне в нова геоложка епоха – антропоцена (епохата на човека). Какви са пътища довели ни до тази ситуация? Това е дълъг процес, а изложбата в Musée des Confluences в Лион предлага да се види началото му с разказ за епохата на неолита.

НАИМ при БАН участва в изложбата с два експоната, които са част от постоянната експозиция на Националния археологически музей – антропоморфна керамична фигура с рисувана украса от селищна могила Караново, култура Караново ІІІ,

късен неолит (2-ра половина на VI хил. пр.Хр.) и керамичен модел на жилище от селищна могила Коджадермен при Шумен, късен халколит (2-ра половина на V хил. пр.Хр.).

Изложбата е подготвена за приемане на посетители и това ще се случи след отмяна на ограничителни мерки във Франция заради пандемията на COVID-19 (коронавирус). Повече информация за изложбата можете да откриете тук© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн