BG / EN
Начало » Новини » Новини » Колекция „Средновековни български монети“ - сребърна монета на цар Теодор Светослав
Колекция „Средновековни български монети“ - сребърна монета на цар Теодор Светослав

13.04.2021

Първата уникална колекция възпроизвеждаща най-редките и ценни български монети от Средновековието е съвместен проект на Монетен двор на Българската народна банка и Национален археологически институт с музей при БАН.

В този проект са възпроизведени седем монети от началото на монетосеченето по българските земи през Средновековието, което е поставено при управлението на цар Иван Асен II (1218 – 1241). Дългогодишното управление на цар Теодор Светослав Тертер (1301 – 1322) бележи нов, повратен момент в развитието на българското средновековно монетосечене. По времето на този владетел се поставя началото на интензивно производство на първите български сребърни монети. Това са и първите български средновековни монети, които стават известни на научната общност през ХIX в. За разлика от емисиите на по-ранните български царе, които  са с корубесто ядро, сребърните монети на Теодор Светослав са с плоско ядро. С тях трайно се въвежда в производството като основен сребърният номинал, тенденция продължена и от почти всички следващи български владетели. С името на Теодор Светослав се секат само един тип сребърни монети, чиито изображения се отличават с характерния за средновековното изкуство линеарен и схематичен стил.

Други възпроизведени монети са златната перпера и медната скифата на цар Иван Асен II, сребърни монети на цар Иван Александър, сребърна монета на цар Михаил Шишман и сребърна монета на цар Иван Срацимир.

Повече информация за колекцията „Средновековни български монети“, както и възможност да ги поръчате можете да намерите онлайн на www.mint.bg или на тел. 028071867.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн