BG / EN
Начало » Новини » Новини » Нов брой на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Константин Дочев
Нов брой на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Константин Дочев

04.06.2021

Излезе от печат новият брой № 16 на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“, издание на Националния археологически институт с музей при БАН. Той е посветен на 70-годишнината на проф. д-р Константин Дочев. 

Професор д-р Константни Дочев e един от водещите съвременни изследователи на средновековната българска и византийска нумизматика. Над 40 години той работи във филиала на Националния археологически институт с музей във Велико Търново, а повече от 10 години е бил и негов ръководител. Основният му научен интерес е изследването на монетите на средновековно Търново. Публикувал е над 100 научни публикации, както и четири монографии. 

Близо 30 години проф. Дочев чете лекции посветени на античната, римската, византийската и българската нумизматика, както и по финансова и стопанска история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Професор Дочев е археолог и проучвател на множество археологически обекти сред които се открояват манастира „Св. 40 мъченици“ и крепостта Трапезица във  Велико Търново. 

Онлайн версията, със свободен достъп, на изданието посветено на проф. д-р Константин Дочев вече е достъпно на адрес http://journals.naim.bg/index.php/NSE/issue/view/NSE-16-2020/NSE-16-2020, откъдето можете да го свалите като pdf файл.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн