BG / EN
Начало » Новини » Новини » Сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. д.и.н Станчо Ваклинов
Сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. д.и.н Станчо Ваклинов

01.07.2021

На 26 март 2021 г. се навършиха 100 години от рождението на един от най-изявените български археолози проф. д.и.н Станчо Ваклинов. 

Проф. Станчо Ваклинов е един от най-изявените специалисти по средновековна археология в България през ХХ в. Като изследовател в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките (НАИМ при БАН), проф. Ваклинов ръководи проучванията в трите средновековни български столици: Плиска, Велики Преслав и Търновград. Предизвикателството на преподавателското поприще го нарежда сред академичните строители на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”: дългогодишен преподавател и основател на катедрата по Археология, включително и като ректор от 1966 до 1968 г. С неговите книги и лекции започва подготовката по средновековна история и археология на поколения български студенти и се оформя една от успешните академични археологически школи у нас. 

Във връзка с тази годишнина още през м. декември 2020 г. НАИМ при БАН, в сътрудничество с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ обявиха инициатива за издаване на сборник (том от поредицата „Известия на Националния археологически институт“ на НАИМ при БАН). Тематичният обхват на сборника е свързан с научните интереси на проф. д.и.н. Станчо Станчев Ваклинов: археология, история и история на изкуствата на късноантичнната, ранно–византийската и средновековната епохи. 

С настоящето съобщение редакционната колегия на тома обявява, че се удължава срокът за подаване на статиите, но не по-късно от 15 август 2021 г. 

Вашите заявки и материали (статии и съобщения), съобразени с приложените по-долу технически изисквания, очакваме на следния адрес: 

НАИМ при БАН 

Секция за Средновековна археология 

ул. „Съборна“ № 2 

гр. София, 1000 

За повече информация за участие в сборника с научни изследвания, посветен на 100-годишния юбилей и паметта за проф. Станчо Ваклинов, вижте изискванията към авторите.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн