BG / EN
Начало » Новини » Новини » Скръбна вест – почина проф. д.и.н. Иван Йорданов
Скръбна вест – почина проф. д.и.н. Иван Йорданов

22.11.2021

Скръбна вест
На 20.11.2021 г. почина
ПРОФ. Д.И.Н. ИВАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

Иван Йорданов Йорданов
(1949 ‒ 2021)

Проф. д.и.н. Иван Йорданов беше специалист в областта на средновековната нумизматика и сфрагистика. Той е роден на 13.04.1949 г. в с. Цар Самуил, Силистренско. Завършва специалност “История” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1972 г. След завършването си до 1974 г. работи като уредник в Градския исторически музей в Нова Загора, а със създаването на Филиал на НАИМ – БАН в град Шумен, той преминава там на работа. През 1978 г. защитава кандидатска  дисертация, а през 1993 г. става и доктор на науките. През 1988 г. се хабилитира, а през 1996 г. е избран за ст.н.с. I ст. От 2007 г. е професор по Средновековна обща история (История на Византия) в Шуменския университет. В професионален план неговата научна кариера е започнала през 1978 г., когато при разкопки във Велики Преслав, Иванка Жандова открива няколко десетки печата, които с продължаване на разкопките се увеличават. Тогава тя ги предоставя за изучаване на младия нумизмат Иван Йорданов. С присъщата си всеотдайност в следващите десетилетия той се посвещава изцяло на издирването, събирането, картографирането и публикуването на всички оловни печати от България. Резултат от тази му дейност са издадените 12 книги, няколко десетки студии и стотици статии. Най-голямото постижение на проф. Йорданов е Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria (2009), което го нарежда сред имената на световно известните византинисти. Тази богата научна продукция беше оценена от световната научна общност и проф. Иван Йорданов беше желан лектор и участник във всички международни византинистки форуми – конгреси, симпозиуми. 

Неразделна част от цялостната дейност на проф. Йорданов беше неговата преподавателска дейност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, благодарение на която много млади хора се докоснаха до историята. 

Проф. Иван Йорданов беше не само признат учен, а и добър администатор, за което говори избора му за ръководител на Филиала на НАИМ – БАН в Шумен (1995 – 2003 г.). 

През 2018 г. проф. Иван Йорданов бе избран за Doctor honoris causa на Шуменския университет. 

Отиде си доайенът на българската нумизматика и сфрагистика проф. Иван Йорданов, който ще запомним като учен от световен мащаб и добър, отзивчив колега!  

 

Поклон пред светлата му памет! 

Национален археологически институт с музей при БАН

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн