BG / EN
Начало » Новини » Новини » Успешно приключване на международно партньорство на НАИМ при БАН в рамките на програма Еразъм+ на ЕС
Успешно приключване на международно партньорство на НАИМ при БАН в рамките на програма Еразъм+ на ЕС

24.11.2021

Международният проект „От антични към модерни времена – материали, технология и опазване на културното наследство“, съфинансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС (проект № 2018-1-CZ01-KA202-048054 http://glasschoolerasmusplus.cz/index.html), в чието осъществяване НАИМ при БАН беше партньор, започна в началото на м. декември 2018 г. Първоначално предвиденият срок на проекта беше удължен до края на м. ноември 2021 г. поради временното прекъсване на дейностите през 2020 г., предизвикано от глобалната пандемична ситуация. 

Проектът се осъществи от Гимназия за приложни изкуства и стъкларство във Валашске Мезиржичи (SUPŠS VM), Чехия, с партньорството на НАИМ при БАН, Музея за визуални изкуства – Галац, Румъния и ДКИ КЦ „Двореца“ в Балчик. Проектът беше ориентиран към разширяване познанията на учениците от SUPŠS VM за материалите и технологиите, използвани в древността и в съвременното изкуство, както и към популяризирането на културното наследство и неговото опазване. 

В рамките на проекта се състояха редица срещи и дейности, домакинствани от институциите партньори. През лятото на 2019 г. НАИМ при БАН беше организатор на дейност С1, за която която учениците и участници от другите партниращи организации посетиха София. По време на петдневната програма представителите на НАИМ при БАН за проекта (Ф. Петрунов, А. Чолакова) проведоха серия от образователни семинари, представящи разнообразни археологически материали, свързани с обработката на стъкло и метали през Античността и Средновековието. Осъществиха се посещения на музейни експозиции и културно-исторически обекти в София и околностите на града. 

По-късно през 2019 г. Музеят за визуални изкуства в Галац, а през 2021 г. и ДКИ КЦ „Двореца“ в Балчик бяха домакини на следващите две дейности от програмата на проекта. През втората половина на септември 2021 г. водещата институция на проекта – Гимназията за приложни изкуства и стъкларство във Валашске Мезиржичи, организира заключителните срещи, лекции и демонстрации по стъклообработка, с участието на представители от всички партниращи институции и широк кръг от художници и специалисти по стъкло и ученици.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн