BG / EN
Начало » Новини » Новини » Скръбна вест – почина Мария Чичикова
Скръбна вест – почина Мария Чичикова

13.12.2021

Скръбна вест
На 11.12.2021 г. – почина
Мария Константинова Чичикова

Мария Константинова Чичикова
(1925 – 2021)

Мария Константинова Чичикова е родена на 14.01.1925 г. в град София. Завършила е Историко-филологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „История“, профил „Археология“ и втора специалност „Класическа филология“ през 1947 г. От същата година тя работи като научен сътрудник в Археологическия институт при БАН, където по-късно е избрана за старши научен сътрудник (доцент). Цялата й научна дейност е посветена на изследването на тракийската култура от предримската и римската епоха. Високо ерудирана и изцяло отдадена на изследователската си работа, Мария Чичикова има съществен принос в изследването на тракийския царски град Севтополис, на гетската столица Хелис, на римския лагер и ранновизантийски град Нове край Свищов, където ръководи българската експедиция от 1976 до 1986 г. Тя проучва известната гробница с кариатидите в Гинина могила край с. Свещари, Разградско, която е паметник на ЮНЕСКО. Тя ръководи проучванията на некропола на Севтополис, на тракийската гробница при Калояново, Сливенско и на тракийското селище при Пшеничево, Старозагорско, епонимен обект за проучването на ранножелязната епоха в Тракия. Приносите й в проучването на всички аспекти на тракийската култура са големи – на античния град и неговата територия, на погребалните практики на траките и гробничното строителство, на различни артефакти, сред които на вносната и местна тракийска керамика.

Мария Чичикова е автор на 6 монографии и над 200 научни статии и студии, сред които водещи са изданията с резултатите от проучването на Севтополис, на Свещарската гробница, на Калояновската гробница и много други.

С многобройните си публикации и с участието си в редица международни форуми, тя популяризира древната тракийска култура и археологическата наука в България и по света. Участва в конгресите по класическа археология в Париж, Атина, Анкара, по тракийска археология в Букурещ, Виена, Ротердам, в областта на изследванията на Римския лимес – в Англия, Германия, Полша, Австрия и Румъния. За приносите й в проучването на античната култура е избрана за член кореспондент на Немския археологически институт, един от най-авторитетните научни институти в областта на класическата археология.

Мария Чичикова ръководи дълги години Секцията за тракийска археология при НАИМ при БАН от самото й основаване през 1982 г. Има многобройни ученици, сред които проф. Диана Гергова, проф. д-р Анелия Божкова, доц. д-р Алексей Гоцев и др. Тя е била преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и един от водещите преподаватели и дейни участници в изграждането на департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“ в Нов български университет. Нейните ученици и колеги й посвещават два юбилейни сборника: Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova, София, 2008 и Varia Thracica. Studia in honorem Mariae Cicikova, Sofia, 2011.

За приносите си към развитието на българската археология Мария Чичикова е удостоена с различни награди и отличия – орден „Св. Св. Кирил и Методий“, ІІ ст., полския орден за заслуги към полската култура, както и юбилеен медал „50 години България в ЮНЕСКО“ на Министерството на външните работи и две отличия на Министерството на културата. За проучването на емблематични археологически паметници от античността тя е избрана за почетен гражданин на гр. Свищов през 1984 г., а през 1986 г. за почетен гражданин на гр. Казанлък, носител е на грамота за принос и активна дейност на гр. Исперих, удостоена е с наградата на името на проф. А. Фол през 2007 г. от Исторически музей „Искра“, Казанлък.

Поклон пред светлата ѝ памет!
Национален археологически институт с музей при БАН

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн