BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията „Археологически проучвания на обект III, северозападно от Патриаршията на Царевец във Велико Търново“ с автор Петър Славчев
Излезе от печат монографията „Археологически проучвания на обект III, северозападно от Патриаршията на Царевец във Велико Търново“ с автор Петър Славчев

22.12.2021

Излезе от печат монографията „Археологически проучвания на обект III, северозападно от Патриаршията на Царевец във Велико Търново“ с автор Петър Славчев. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLVI издание на Националният археологически институт с музей при БАН. 

Публикуването на обект III, северозападно от Патриаршията на Царевец бележи началото на цялостното представяне на старите проучвания в средновековно Търново.  

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес https://series.naim.bg/index.php/AER, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Петър Славчев е роден в гр. Лясковец през 1930 г. През 1967 г. завършва специалността „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1960 г. е на работа в Окръжния исторически музей във Велико Търново като екскурзовод и уредник в отдел „Археология“. 

След създаването през 1974 г. на Великотърновския филиал на Археологическия институт с музей при БАН и до края на научната си кариера през 1990 г, той е негов служител, включително първи административен ръководител в продължение на няколко години. 

По-голямата част от изследователската кариера на Петър Славчев съвпада по време с най-големия държавен проект за старата столица – програмата на Общонародния комитет за развитие на Велико Търново (1965 – 1985). Неговият личен принос в реализацията на мащабната инициатива е в теренните му проучвания на крепостта Царевец – в западния и южния сектор, и в северозападното подножие на патриаршеския комплекс. Десетки изследвания в престижни издания бележат творческия път на Петър Славчев. Участва в редица национални и международни форуми, включително четвъртия и петия конгрес по славянска археология в Братислава (1980 г.) и Киев (1985 г.). 

Научните интереси на Петър Славчев са в широк хронологичен диапазон – от тракийската култура през ранновизантийската епоха до столично Търново. Неговите изследвания в областта на средновековната българска култура засягат градоустройството, църковното строителство, военното дело, средновековните занаяти – преди всичко керамичното производство в столичния град, приложното изкуство, проблемите на стратиграфията, социалната характеристика на столичното население и др. Сред значимите открития на Петър Славчев безспорно е златният медальон на хан Омуртаг, намерен през лятото на 1975 г. в средновековно жилище в северозападния склон на Царевец. 

В края на кариерата си като щатен служител на Националния археологически институт с музей и най-вече след пенсионирането си, Петър Славчев успя да осмисли и представи в ръкописен вид резултатите от проучванията си на редица обекти на Царевец. Наред с публикувания обект III северозападно от Патриаршията, това са и обекти IX, XVII, XX, XXV и XXVI в столичната цитадела. Наред с това той остави пространно изследване под надслов „Стратиграфия, хронология и характеристика на материалната култура на Средновековно Търново“, базирано основно на резултатите от проведените от него археологически проучвания.

Петър Славчев умира на 89 годишна възраст на 27 май 2019 г.

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн