BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат колективната монография за археологическото проучване на селищата Върхари и Орлица
Излезе от печат колективната монография за археологическото проучване на селищата Върхари и Орлица

13.04.2022

Излезе от печат колективната монография за Върхари и Орлица: две халколитни селища от Източните Родопи. Монографията е публикувана в новата поредица на НАИМ при БАН Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, том 2. 

Настоящият том включва публикациите на два обекта – селищата Върхари и Орлица. Те са тясно свързани помежду си в редица отношения. Преди всичко в тях са представени два хронологически последователни етапа на каменно-медната епоха (халколит): преходът между ранен и късен халколит и развитият късен халколит. И двете селища се намират във водосборния басейн на р. Върбица, на най-удобния път, свързващ Източните Родопи с егейското крайбрежие. Те се различават по своето разположение от повечето планински обекти, чието съществуване се свързва основно с последния етап на халколитната епоха в днешните български земи. В този смисъл двете публикации представляват части на едно и също изследване – за развитието на халколитната епоха в Източните Родопи. Двата обекта са свързани и чисто формално. Проучването им бе осъществено в рамките на един и същ инфраструктурен проект – строежа на път І–5 Кърджали – Комотини през прохода Маказа, в две последователни кампании: 2003 – 2004 г. (селището Орлица) и 2007 – 2011 г. (селището Върхари). 

И за двете селища подробно са представени географската среда, селищната структура, архитектурата, керамичния комплекс, откритите находки (кремъчни и огладени каменни сечива, антропоморфна и зооморфна пластика и др.), археоботанични останки, стопански дейности, относителна и абсолютна хронология. 

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес https://publications.naim.bg/index.php/areip/article/view/168, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Я. Бояджиев, К. Бояджиев (ред.). Върхари и Орлица: две халколитни селища от Източните Родопи (Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, 2) София: НАИМ при БАН, 2022. ISSN 2535-129X (print); ISSN 2535-0862 (online); ISBN 978-619-254-008-1 (print); ISBN 978-619-254-009-8 (online).
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн