BG / EN
Начало » Новини » Новини » Излезе от печат монографията „Сердика през VI и VII век. Парично обращение, тежести, печати“ с автор Дочка Владимирова-Аладжова
Излезе от печат монографията „Сердика през VI и VII век. Парично обращение, тежести, печати“ с автор Дочка Владимирова-Аладжова

02.09.2022

Излезе от печат монографията „Сердика в VI – VII век. Парично обращение, тежести, печати“ с автор проф. д-р Дочка Владимирова-Аладжова от Секция за нумизматика и епиграфика на Националния археологически институт с музей при БАН. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLVII издание на Националният археологически институт с музей при БАН.

Изследването се гради върху анализа на монетите, тежестите и печатите придобити при археологическите проучвания в Сердика през последните 20 години. Това са материали, които имат пряко отношение към търговско-икономическите отношения в Сердика, разкриват връзката между града и централната власт във Византия. Част от изследваните артефакти не са познати в научната книжнина, което превръща поставените проблеми в предизвикателство за всеки специалист.

Въпреки огромния обем информация за Сердика все още остава неизяснен въпросът за прехода от късноантичния към средновековния град и настъпилите промени през VI – VII в. Според археолозите информацията за този период е трудно установима, което се обяснява с непредставителния характер на жилищата и структурите, както и с тяхното унищожаване в значителна степен от масивните основи на османските и съвременните сгради. На фона на ограничените и невинаги хронологически сигурни данни от терена в настоящото изследване са включени паметници, които имат сравнително точна датировка – монети, тежести, печати, които са важни свидетелства за историята на града през този период.

Настоящото изследване е първото по рода си проучване за Сердика, в което са събрани в цялостен труд нумизматичните и сфрагистичните паметници, проучени комплексно като взаимно свързани артефакти. Те осветляват, допълват, а в някои случаи и коригират известните досега исторически и археологически сведения за града през периода VI – VII в.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес https://publications.naim.bg/index.php/aer/issue/view/30/23, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн