BG / EN
Начало » Новини » Новини » Споразумения за съвместна дейност между НАИМ при БАН, Националния музей на Сърбия и Археологическия музей на Република Северна Македония за продължаване на проекта Требенище
Споразумения за съвместна дейност между НАИМ при БАН, Националния музей на Сърбия и Археологическия музей на Република Северна Македония за продължаване на проекта Требенище

01.12.2022

На 1 декември 2022 г. в Министерство на културата на Република България бяха подписани споразумения за съвместна дейност между Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН), Националния музей на Сърбия и Археологическия музей на Република Северна Македония. Музеите бяха представени от своите директори – доц. д-р Христо Попов, г-жа Бояна Борич-Брешкович и д-р Славица Бабамова.

На събитието присъстваха министъра на културата на Република България проф. Велислав Минеков, заместник-министрите проф. д-р Борислава Танева и доц. д-р Пламен Славов и техни превъзходителства посланиците на републики Сърбия и Северна Македония в България – доц. д-р Желко Йович и Агнеза Руси Поповска.

Трите национални институции продължават своята съвместна дейност, започнала от инициативата да бъде представен на обществеността некрополът от Требенище, материали от който се съхраняват в София, Белград, Охрид и Скопие, както и да бъде разказана историята на неговото откриване, проучване и опазване.

Първата изложба бе проведена при много голям успех през 2019 г. в Скопие. За съжаление, поради непредвидените обстоятелства и COVID 19 пандемията следващите две изложби, които трябваше да бъдат осъществени в Белград и София, не бяха реализирани. В изложбата трябва да бъдат показани материалите и историята на проучване на античния некропол, открит през 1918 г. при Требенище (близо до северния бряг на Охридското езеро) по време на строителни дейности от страна на български инженерни части и по-късно проучван от български, сръбски и македонски археолози през различни десетилетия от XX в. Цел на изложбата и на проекта е не само да бъдат събрани за пръв път след 100 години изключително представителни находки, които днес се съхраняват в музеите София, Белград, Скопие и Охрид, но и да се демонстрира общата воля за сътрудничество и приятелство между нашите страни. Изложбата „100 години Требенище“ е знакова и това бе видяно ясно през 2019 г., когато бе осъществен нейният първи етап в Скопие. С активното съдействие тогава на правителствата на Република България и на Република Северна Македония и на министерствата на културата на трите страни, НАИМ при БАН и неговите партньори от нашите балкански съседи показаха на широката общественост един впечатляващ като съдържание и послания проект, свързан с културно-историческото наследство на Балканите.

Днес, 3 години след края на първата изложба в Скопие трите институции инициатори – НАИМ при БАН, Археологическия музей на Република Северна Македония и Националния музей на Република Сърбия подновяват своите усилия, да реализират в пълен обем този вълнуващ и важен за нашите страни проект. Трите музея обединяват своите усилия в името на приятелските взаимоотношения между нашите страни и стратегически важното партньорство в областта на културното и историческото наследство и неговото научно проучване, опазване и социализиране.

Предвижда се следващите две изложби да бъдат проведени в София през 2023 г. и в Белград през 2025 г. Изложбите са посветени на споделянето на общите европейски ценности и на европейската интеграция на Западните Балкани, което е основен приоритет за политиката и на трите страни. Изложбите са добър повод с общи усилия да бъде демонстрирано богатото археологическо, културно и историческо богатство на Балканите, като бъде направена поредна стъпка за неговото международно популяризиране като неделима част от общото европейско културно наследство.

Споразуменията се сключват за срок от 7 години, като изложбите, посветени на некропола от Требенище ще послужат за основа на други съвместни проекти и изложби. Предвиждат се съвместни изложби, свързани с периодите на праисторията, както и на античните и средновековни периоди.

Като следваща стъпка от сътрудничеството се предвижда през есента на 2023 г. НАИМ при БАН и водещи български музеи да гостуват в Археологическия музей на Република Северна Македония с изложба, посветена на културата на Древна Тракия.

Трите национални музейни институции, подкрепени от министерствата на културата в своите страни демонстрират своята воля да направят всичко по своите сили, за да бъде акцентирано върху добрия дух и приятелска атмосфера, която има между националните музеи при реализирането на този вълнуващ проект. Като бъде показано на широката публика това, което ни свързва и за което трябва активно да работим – не само общото ни културно наследство, но и общото ни съвместно бъдеще.

Издания
Годишник на Националния археологически музей
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн