BG / EN
Начало » Новини » Новини » Представяне на е-книгата на доц. д-р Явор Бояджиев и доц. д-р Камен Бояджиев „Селищна могила Юнаците: проучвания и перспективи“
Представяне на е-книгата на доц. д-р Явор Бояджиев и доц. д-р Камен Бояджиев „Селищна могила Юнаците: проучвания и перспективи“

03.05.2023

На 27 април 2023 г. в Централната зала на НАИМ при БАН беше представена двуезичната (на български и на английски език) е-книга „Селищна могила Юнаците: проучвания и перспективи“ с автори доц. д-р Явор Бояджиев (НАИМ при БАН) и доц. д-р Камен Бояджиев (НАИМ при БАН). Книгата е издадена в поредицата „Балканско наследство – изследвания“ на Фондация „Балканско наследство“ и представя резултатите от дългогодишните археологически проучвания на този важен за европейската праистория обект. Книгата е плод на сътрудничеството на двамата автори с фондацията, но не би била възможна без подкрепата за археологическите проучвания от страна на Министерство на културата, Регионален исторически музей - Пазарджик, Община Пазарджик и Фондация „Балканско наследство“. Книгата бе представена от г-н Иван Василев, председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на Фондация „Балканско наследство“, главен редактор на поредицата „Балканско наследство – изследвания“ на фондацията, както и от дългогодишния ръководител на археологическите проучвания на селищна могила Юнаците – доц. д-р Явор Бояджиев.

Селищна могила Юнаците е един от най-известните и продължително изследвани праисторически обекти в България. В книгата е представена историята на проучванията му до 2000 г., съсредоточени в пластовете от бронзовата епоха и по-късни периоди. Акцентът в нея, обаче, е поставен върху проучваните от двамата автори халколитни хоризонти през последните 20 години. Тогава бе установено, че през V хилядолетие пр.Хр. могилата е само най-високата и укрепена част от обширно селище. Разкритите структури: отбранителна стена с ров и сгради с площ над 100 кв.м. и сложно вътрешно устройство, както и многобройните разнообразни и прецизно изработени предмети, свидетелстват за високо развита материална и духовна култура на халколитното общество в Горнотракийската низина.

Онлайн версията (със свободен достъп) на книгата е достъпна на уеб адреса на Фондация „Балканско наследство“ - https://balkanheritage.org/tell-yunatsite-archaeological-studies-and-perspectives/

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн